Landmeters brengen situatie Strijderslaan in kaart

In de week van 18 oktober zal in opdracht van het lokaal bestuur en het studiebureau SWECO een team van landmeters postvatten in de Strijderslaan.

“Hun opdracht bestaat erin om de huidige situatie grondig in kaart te brengen, dat als basis zal dienen voor de herinrichting van de Strijderslaan. Hiermee wordt het dossier zichtbaar in gang gezet als uitvoering van het bestuursakkoord”, klinkt het bij de gemeente.

Foto (c) Gemeente Hamme.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)