Kunstwerk voor Keerpuntbos

Er werd een nieuw kunstwerkje geplaatst in het Keerpuntbos in Opdorp.

“Terwijl de coronapandemie de wereld vergrendelde (2020) ontstond het idee voor dit werkje als symbool voor het wereldwijde keerpunt in het leven van ieder mens. De hele samenleving veranderde. Er werd een punt gezet achter onze rechten en plichten: een keerpunt naar de nieuwe realiteit. Eveneens is dit werk – niet toevallig in het midden van een cirkel geplaatst – een symbool van hoop voor een keerpunt in het klimaatbeleid: het moment om de verstoorde relatie tussen mens, dier en planeet te herstellen”, volgens Gustaaf Van Gucht. “Het ontwerp is van Bernice S. met dank aan Nico Vermeiren voor de realisatie.”

Sinds april 2021 onderzoekt Luc Verhelst van de Ongewerveldenwerkgroep Voelspriet van Natuurpunt ’s Heerenbosch de biodiversiteit van het Keerpuntbos Buggenhout, inclusief het aanpalend oud voetbalterrein. “Nu, 3 maand later, zijn reeds meer dan 425 soorten planten, dieren en paddenstoelen geïdentificeerd! Een aantal van hen zijn zeldzaam, zeer zeldzaam of gewoon bijzonder. Je kan al deze waarnemingen terugvinden via waarnemingen.be, BioBlitz BioBlitz Keerpuntbos Opdorp. Het ex-voetbalveld van ‘de Lambrecht’ eigendom van de gemeente Buggenhout wordt binnenkort door de gemeente bebost. Met deze bosaanplant wordt het Keerpuntbos in een klap ongeveer 1 hectare groter.”

Foto’s (c) Natuurpunt ‘s Heerenbosch.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)