De knuffels die in 2009 aan Fabeltjesland in de Vijfde Januaristraat werden neergelegd na het drama daar zijn geschonken aan armoedeorganisaties.

“Op 23 januari 2009 werd onze stad getroffen door de dramatische gebeurtenissen in het kinderdagverblijf Fabeltjesland. In de dagen en weken nadien hebben duizenden mensen hun medeleven met de getroffen gezinnen getoond: vele stadsgenoten lieten een boodschap achter in het rouwregister, namen deel aan de steunbijeenkomsten of kwamen bloemen en/of knuffels neerleggen op de plaats van de feiten. Het waren belangrijke elementen van troost en steun voor de getroffen families”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

De stadsdiensten hebben korte tijd later de ongeveer 3.000 knuffels in bewaring genomen, gewassen en geïnventariseerd. “Een aantal ervan zijn opgenomen in de collectie van de stedelijke musea omdat ze verwijzen naar een belangrijk – weliswaar triest – moment in de geschiedenis van onze stad. Voor de overige knuffels werd begin 2021, na overleg met de ergst getroffen families, gezocht naar een zinvol hergebruik. Ze werden in de loop van de maand maart geschonken aan diverse armoedeorganisaties in ons land zodat ze een beetje vreugde/troost kunnen bieden aan andere kinderen.” Het lokaal bestuur Dendermonde hoopt dat deze positieve herbestemming ook na 12 jaar nog een vorm van troost kunnen betekenen voor de getroffen families.

(bron: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)