Keramit op zoek naar opslagruimte

De vzw Keramit, dat naast een ontmoetingsplek voor langdurig zieken openhouden ook inzamelingsacties doet voor kansarmen, is op zoek naar een opslagruimte.

“Wegens de afstandsplicht in onze risicovolle groep hebben wij onze samenkomsten gestaakt en gooien het over een andere boeg. We willen onze doelgroep en vele andere kwetsbare gezinnen helpen door het inzamelen van kledij (groot/klein, man/vrouw), klein huishoudmateriaal, bed- en badgerief, hygiëne- en poetsproducten, … Voor kinderen bieden we ook school- en sportgerief aan”, klinkt het bij Keramit. “Alles wordt ingezameld, gecontroleerd en gesorteerd waarna we de juiste organisaties benaderen zodat iedereen een kans krijgt op netjes, mooi gerief. Wat wij zelf niet zouden aannemen, geven we ook niet door. Wij zijn enorm trots en dankbaar om wat we krijgen en kunnen doorgeven.”

“Al 2 jaar zijn we op zoek naar een droge stockageplaats, wij krijgen daar weinig of geen respons op. Onze gemeente Groot-Berlare heeft nochtans veel leegstand… Het zou leuk zijn mocht een bewoner met een groot hart zijn huis, stalling, hangaar, garage, opslagplaats, kerk, kapel, pastorij, school, politiebureau, kazerne, enzo ter beschikking stellen. Anders stopt ons verhaal hier, dan zullen we ons script volledig moeten aanpassen/inkorten/verplaatsen, hier zijn we nog niet uit. Inwoners van Berlare, beleidsvoerders, politiekers van alle kleuren, open jullie ogen want er is nood en er is armoede! Help ons, steun ons, doe die blinddoek af en maak jullie gemeente mooi voor iedere inwoner, hoe kwetsbaar ook. Iedereen verdient kansen in onze maatschappij.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)