Keerpuntbos heeft 1.425 bomen bij

Het lokaal bestuur Buggenhout heeft in zijn beleidsdoelstellingen opgenomen om jaarlijks een terrein te vergroenen door middel van aanleg van bossen, poelen, kleine landschapselementen, natuur. Er werden daartoe 1.425 bomen geplant op het voormalige voetbalterrein in de Stenenmolenstraat in Opdorp.

“Aangezien het terrein aan de Stenenmolenstraat vrij kwam te liggen van gebruik en grenst aan het Keerpuntbos van Natuurpunt, is dit een aangewezen kans om op dit terrein te gaan vergroenen. Als er 1 ding is dat we hebben geleerd uit de coronapandemie, is het wel dat mensen nood hebben aan groen en natuur om zich te kunnen ontspannen. Los daarvan zorgt meer bos in Buggenhout ervoor dat we ons wapenen tegen de gevolgen die de klimaatopwarming met zich meebrengt en zijn ze ecologisch gezien van onschatbare waarde, waarmee eveneens gewerkt wordt aan een aantal actiepunten van het klimaatplan Buggenhout”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V).

Het project kwam tot stand in samenwerking met de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen via het Bosloket. “De bosgroep heeft de nodige expertise in huis om (toekomstige) boseigenaars bij te staan met raad en daad inzake bosbeheer, waarbij er steeds bekeken wordt wat op lange termijn het beste is voor het bos en het ecosysteem. De bosgroep wordt grotendeels gesubsidieerd door de provincie. Ook met het bestuur van Natuurpunt, eigenaar van het noordelijk aansluitend perceel, werd overleg gepleegd. De beplantingskeuze is afgestemd op de aard van de ondergrond van het terrein en bij het opmaken van het inrichtingsplan werd rekening gehouden met de beperkingen van het terrein. Langs de zuidzijde blijft een losweg die het achterliggende perceel ontsluit toegankelijk.

Langsheen de Stenenmolenstraat is een bomenrij met hoogstam zomereik verder doorgetrokken. “Zo wordt het dreefeffect van de reeds aanwezige straatbomen versterkt. Het perceel wordt aangeplant in grote groepen van 1 soort. De bedoeling is om zo op termijn een gemengd loofbos te bekomen. Het ontwerp voorziet in een speelzone, een zitzone en een padennetwerk dat aantakt op de bestaande wandelpaden van het Keerpuntbos. De bepaling van de aantakking van deze wandelpaden werd in overleg met Natuurpunt bepaald”, besluit de schepen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.