KAV Dendermonde legt klacht neer bij de provinciegouverneur tegen stadsbestuur en AGB

Voetbalclub KAV Dendermonde legt klacht neer bij de provinciegouverneur tegen het stadsbestuur Dendermonde en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) wegens onbehoorlijk bestuur.

“Maanden nadat schepen Verwaeren op de gemeenteraad van april 2021 heeft gesteld dat zij voetbalclub Dendermonde niet in de steek laat,  stelt de club vast dat tot op heden door de stad en het AGB nog niets is ondernomen om uit de impasse te geraken in  het stadiondossier”, zegt Kris Verberckmoes. “Ook met betrekking tot het B-complex van de club aan de Oud Kerkhofstraat is het stil. Een  ingebrekestelling van de stad en AGB door de club dd  19 mei 2021, opdat deze met een oplossing zou komen, heeft dus niets opgeleverd. Het enige wat de club KAV Dendermonde heeft ondervonden gedurende al deze maanden is dat zij tweemaal is gechanteerd geweest door het stadsbestuur en het AGB om club KAV Dendermonde te doen plooien, hebben het stadsbestuur en het AGB 8 maaibeurten van het gras op het Ros Beiaardstadion en het B-complex moedwillig niet uitgevoerd – en dit met alle gevolgen vandien voor de grasmat. In al haar grootmoed heeft het stadsbestuur dan toch de club eind augustus 2021 uitgenodigd voor een gesprek, opnieuw  om de club onder druk te zetten  heeft het stadsbestuur bij de  uitnodiging tot dit gesprek reeds een ontwerp van dagvaarding voor de Vrederechter meegestuurd.”

Ondertussen legt de club klacht neer bij de provinciegouverneur tegen de stad Dendermonde wegens onbehoorlijk bestuur. “Genoemde  pogingen tot chantage ,   het eerder knoeien en vervalsen van verslagen en de wijze van totstandkoming van  de besluitvorming in het schepencollege en AGB  tot verdrijving van voetbalclub KAV Dendermonde uit zijn Ros Beiaardstadion en zijn B-complex,   vormen een deel van deze sterk gemotiveerde klacht. KAV Dendermonde betreurt alleszins deze gang van zaken. De club herhaalt dat zij alle begrip heeft voor de noden van degelijke huisvesting van andere sportclubs. Zij heeft reeds diverse gesprekken gevoerd met hen en met  andere voetbalclubs. KAV Dendermonde denkt mee in het verhaal en heeft al  zelf verschillende voorstellen gedaan in oplossing. Deze oplossing  voor alle clubs kan er komen zonder dat daarvoor 1 club,  KAV Dendermonde,  moet geslachtofferd worden.”

Schepen van Sport Lien Verwaeren (CD&V) reageert: “Wij vernemen via de pers inderdaad dat er een klacht zou zijn ingediend. We hebben die klacht zelf nog niet gezien, dus kunnen daar ook moeilijk op reageren op dit moment. De bouw van de sporthal is broodnodig en moet een oplossing bieden aan meer dan 1000 sporters en heel wat clubs die momenteel moeten uitwijken naar buurgemeenten, ledenstops invoeren,… Zowel in Sint-Gillis als Grembergen vragen wij dagelijks heel wat inspanningen van deze clubs om het voor iedereen haalbaar te houden. Wij vragen dat nu ook van JAVD en willen daarover verder met hen in overleg gaan. Ik kan alleen maar betreuren dat ze na het laatste overleg op 2 april dit jaar en het afspringen van de fusie geen verdere gesprekken met de stad meer wilden aangaan. Deze zomer deden we in alle luwte nog een poging, maar helaas is ook dat mislukt.”

“Ik wil benadrukken dat de stad nog steeds vragende partij is om het overleg met kavd terug te hervatten met de bedoeling er voor te zorgen dat hun twee ploegen kunnen blijven trainen en wedstrijden spelen, maar dat we ook nieuwe ruimte en perspectief kunnen bieden aan meer dan 1000 sporters en hun clubs in Dendermonde. Ik betreur dat dit via de pers moet verlopen en hoop oprecht dat we hier snel uit geraken”, besluit de schepen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)