Jong N-VA Dender brengt 10-puntenplan uit

In het kader van de legislatuur van lokale besturen die halfweg is, brengt Jong N-VA Dender een 10-puntenplan uit. In dit actieplan schuiven ze 10 punten naar voren waarmee lokale besturen aan de slag kunnen gaan ten voordele van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. “We zagen bij aanvang van vele lokale besturen de gretigheid om ook voor kinderen en jongeren initiatieven te nemen. Met ons 10-puntenplan willen we hierop de aandacht blijven vestigen en hen enkele suggesties aanreiken,” zegt voorzitter Brent Roelandt.

De huidige bestuursploegen zijn halfweg de legislatuur. Voor Jong N-VA Dender was dit het moment om de gedane inspanningen onder de loep te nemen en enkele actiepunten te poneren waarmee lokale besturen aan de slag kunnen gaan om hun stad of gemeente tot een aangename plek te maken voor specifiek kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hun actieplan bevat onder andere het invoeren van schoolstraten om de veiligheid nabij scholen bij start en einde van de schooldag te verhogen. Ook het inroepen van een scriptieprijs voor studenten of het stimuleren van het gebruik van mobiele camera’s om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, maakt deel uit van dit 10-puntenplan. “We hopen dat lokale besturen bij hun beleid de aandacht op kinderen en jongeren blijven behouden. In vele gemeenten in onze regio zien we gelukkig deze visie terugkomen,” besluit secretaris Evi Rasschaert.

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) van Lebbeke kreeg het eerste exemplaar vrijdag overhandigd.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)