Hans Knop geeft voorzittersstoel DDS door aan Raf De Wolf

Voorzittervan DDS,Hans Knopgeeftde fakkeldoor aan voormaligburgemeester van Lebbeke,Raf De Wolf.Die zal samen met Hans, als eerste ondervoorzitter, tweede ondervoorzitter Steven Vandersnickt en het directieteam de krijtlijnen die voor het vernieuwde DDS zijn uitgezet, verder trekken.

DDS heeft een nieuwe voorzitter:Raf De Wolf.De voorzitterswissel maakt deel uit van een politiek akkoord. De Wolf die tot eind 2021burgemeester was van Lebbekekijkt alvast uit naar de nieuwe
uitdaging:Het is vooral mijn taak om in deze nieuwe functiehet voortreffelijke werk van Hans Knop verder te zetten.Heel wat vernieuwende projecten zijn in voorbereiding. Daarmee kunnen we elk van onze partnergemeenten helpen hun ambities op het vlak van efficiënt ruimtegebruik, energie, klimaat en mobiliteit waar te maken.Door deregiovorming zal ons intercommunaal landschap er de komende jaren ook anders gaan uitzien. Daar zullen we veel aandacht aan besteden.Samen met de aangesloten lokale besturen, de bestuursploeg en het team van DDSwerknemers moet het onze ambitie zijn om van onzeorganisatiehet uithangbord te maken van de ruime regio.

In 2020 nam Hans Knop de fakkel over van voorzitter Kenneth Taylor die toen voor nieuwe uitdagingen koos. Hans Knop zette zijn schouders onder de vernieuwingsoperatie vanDDS. Hans Knop:“Ik kijk met een bijzonder goed gevoel terug op de heel intensieve, maar boeiende periode waarin ik het DDSteam heb mogen leiden. We hebben samen belangrijke stappen gezet. Er ligt weliswaar nog veel werk op de plank, maar de basis voor de toekomst van DDS is gelegd. Daar mogen we best trots op zijn. Ik laat DDS niet los en zal de komende jaren in nauw samenspel met Raf en Steven mijn steentje blijvenbijdragen tot de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Bij het begin van de legislatuur 20192025 beslisten de gemeentebesturen diedeel uitmakenvan DDS omsameneen andere weg in te slaan.De organisatie zou transformeren van pure streekontwikkelaar op het vlak van wonen en bedrijventerreinen, naar een nieuwe dienstverlener die sterk inspeelt op de noden van de aangesloten gemeenten en haar inwoners. Actuele thema’s, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en projectregie werden de uitgangspunten voor het beleidsplan 20202025.DDS heeft sindsdien een enorme weg in hetveranderingsproces
afgelegd. Onder leiding van Knop werd duidelijk waarvoor het nieuwe DDS zou staan en werd een deskundig team samengesteld.

Foto (c) DDS.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.