Hamme en Zele bundelen de krachten en fusioneren sociale huisvestingsmaatschappijen

De stijgende energieprijzen hebben een impact op vele huishoudens, met als risico dat nog meer gezinnen in armoede terechtkomen. De wachtlijsten voor een sociale woning worden almaar langer. De verplichte fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen tegen 1 juli 2023 wil lokale besturen meer slagkracht geven om sneller het aanbod sociale woningen uit te breiden. De gemeenten Hamme en Zele bundelen hun krachten: ze hebben een erkenningsaanvraag ingediend voor de oprichting van hun gezamenlijke Woonmaatschappij De Thuisbouwer.

In februari 2022 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de sociale huisvestingsmaatschappijen, waarmee het aantal aanbieders van sociale woningen van 134 naar 42 wordt teruggebracht. Hamme en Zele hebben daarop beslist hun krachten te bundelen en creëren nu één woonmaatschappij voor de bouw, verhuur en verkoop van sociale woningen op hun gezamenlijk grondgebied. Burgemeesters Herman Vijt (Hamme, CD&V) en Hans Knop (Zele, CD&V): “Met de vorming van één woonmaatschappij trekken we resoluut de kaart van schaalvergroting met als doel ons sociaal woonbeleid verder vorm te geven en te verbeteren. Immers, uit de voorbereidende gesprekken met de huisvestingsmaatschappijen is gebleken dat de visie op samenleven, sociaal wonen en werking sterk gelijklopend en complementair is. Bijgevolg zijn we ervan overtuigd dat dit partnerschap de inwoners van onze gemeenten ten goede zal komen.”

De nieuwe woonmaatschappij gaat ‘De Thuisbouwer’ heten. “Die naam omvat eigenlijk helemaal waar we voor staan. Samen met onze klanten en partners willen we namelijk woonprojecten voor vandaag en morgen bouwen. Daarbij staan de noden en wensen van de gezinnen en alleenstaanden met en zonder zorgaspect centraal. We kiezen voor projecten met een focus op sociale integratie en duurzaamheid en willen dat mensen die via ons kopen of huren zich ook echt thuis voelen.” De aanvraag voor de nieuwe woonmaatschappij werd intussen ingediend bij de Vlaamse regering. De officiële erkenning wordt in maart 2023 verwacht. “Concreet gaat het over de fusie tussen De Zonnige Woonst in Hamme en de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw in Zele. Ook de activiteiten van SVK Woonaksent op het grondgebied Hamme-Zele worden in de nieuwe woonmaatschappij opgenomen”, verduidelijken de burgemeesters.

De eengemaakte woonmaatschappij zal vanaf juli 2023 dan méér dan 2000 sociale woongelegenheden beheren, waarbij Hamme en Zele om de beurt de voorzitter zullen leveren. “Op die manier wordt het bestuursorgaan evenwichtig verdeeld. Onze belangrijkste doelstelling blijft uiteraard de wooncapaciteit aanzienlijk uitbreiden. En we zijn hoopvol, want er zitten heel wat nieuwbouw- en renovatieprojecten in de pijplijn. Tegelijk zullen we ook verder inspanningen leveren om onze woningen energiezuiniger te maken.”

Foto (c) De Thuisbouwer.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.