Oppositiepartij Open VLD vindt dat sociale woningen in Zele moeten toegewezen aan de juiste personen. De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw (GMVW) laat weten te zullen inschrijven op het raamcontract rond vermogensonderzoek in het buitenland van de Vlaamse overheid. Zo worden mensen met eigendommen in het buitenland uitgesloten voor het verkrijgen van een sociale woning.

“Onze Gemeente is immers grootaandeelhouder van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw en de voorzitter ervan zetelt zelfs in het schepencollege, we moeten dus onze verantwoordelijkheid opnemen”, vindt Geert Roosenboom (Open VLD). “Sociale Woningen zijn er voor behoeftigen, er is een lange wachtlijst, fraude hierbij is ontoelaatbaar.” Ook Fractieleidster Vanessa Gelorini (Open VLD) beaamt deze stelling, “De Toewijzing van Sociale Woningen dient correct en eerlijk te verlopen, voor fraudeurs is geen plaats en dien men gebruik te maken van de middelen waarover men wettelijk beschikt.”

Kathleen De Munck, lid van het directiecomité van de GMVW verduidelijkt de plannen: “Het strikt opvolgen van die toewijzingsvoorwaarden is voor de GMVW altijd een prioritair aandachtspunt geweest, inclusief de controle op mogelijke domiciliefraude. Als huurder van een sociale woning kan je immers geen eigenaar zijn van een woning of bouwperceel.” Voorzitter Johan Anthuenis: “Reeds in de zomer van 2019 vroeg de GMVW aan toenmalig Vlaams minister van wonen Liesbeth Homans naar een strikter regelgevend kader om vermogensonderzoek te kunnen doen. Onze vraag bleef toen zonder antwoord. Desalniettemin tekende de GMVW vorig jaar in op een raamcontract voor vermogensonderzoek in het buitenland, uitgewerkt door de collega’s van de Antwerpse maatschappij Woonhaven. Als GMVW maakten we reeds gebruik van deze overeenkomt om onderzoek te laten verrichten naar vermogen in het buitenland.”

De raamovereenkomst van de Vlaamse Regering zou nu een extra middel kunnen zijn om mogelijke fraudedossiers te onderzoeken; al is het nog even wachten op de definitieve wetgeving over onder meer de precieze voorwaarden en te volgen procedure. Ondervoorzitter Tom Schiettecat: “Sinds de start van deze legislatuur in 2019 willen we de GMVW sterker profileren als een proactieve organisatie, zo ook in dit dossier. Daarom besliste het directiecomité om alvast in te tekenen op het raamcontract van de Vlaamse Regering. De Raad van Bestuur is ons hier unaniem in gevolgd.”

Foto (c) Open VLD Zele.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)