Gevels basisschool De Schakel onder handen genomen

Lang verwacht, maar eindelijk in zicht: de gevels van basisschool De Schakel worden aan een grondige renovatie onderworpen.

“Alle schade aan de gevels, als gevolg van betonrot, wordt hersteld. Vervolgens worden de betonnen gevelelementen voorzien van thermische isolatie en worden ze in een nieuw jasje gestoken. Samen met het vernieuwen van het buitenschrijnwerk moet dit ertoe bijdragen het energieverbruik van de school naar beneden te halen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De werken zullen een grote bedrijvigheid met zich meebrengen op en rond het schoolterrein. In overleg met aannemer, architect en schooldirectie zal de planning en de uitvoering van de werken telkens geëvalueerd en bijgestuurd worden zodanig dat alles veilig en met zo min mogelijk hinder voor het schoolgebeuren kan verlopen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)