Gemeenteraad keurt Lokaal Energie- en Klimaatpact goed

De Zeelse gemeenteraad keurde het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Overheid definitief goed. De raadsleden ondertekenden allemaal een pancarte.

Het pact wil Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt verder op het Burgemeestersconvenant 2030, dat eerder dit jaar in Zele werd goedgekeurd door de gemeenteraad. “Door de goedkeuring van het burgemeestersconvenant begin dit jaar engageerden we ons om tegen 2030 veertig procent van de Zeelse CO2-uitstoot te reduceren. Dat is ambitieus en kost geld. We maakten 40.000 euro per jaar vrij bovenop de financiële inspanningen die we al doen – aanpassingen aan gebouwen, straten, fietsinfrastructuur … – om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Door het ondertekenen van dit klimaatpact krijgen we van de Vlaamse overheid een extra financiële steun. Voor 2021 gaat dat over minstens 71.000 euro bovenop het budget dat we zelf voorzien. Tegenover die Vlaamse steun staan enkele doelstellingen die we tegen 2025 moeten realiseren. Die doelstellingen maken zo goed als allemaal integraal deel uit van ons huidig klimaatplan”, zegt schepen van Klimaat Thomas Bauwens (CD&V).

De ondertekening van het pact is een administratief proces waar een goedgekeurd gemeenteraadspunt volstaat. “We kozen er expliciet voor om dit ook symbolisch in beeld te brengen én dat met de hele gemeenteraad. De klimaatproblematiek is er een die we niet op één legislatuur kunnen oplossen en die nu, maar ook in de toekomst een belangrijke invloed heeft op de keuzes die gemaakt zullen moeten worden. Het is een uitdaging die we over de partijgrenzen heen moeten aangaan. Dit is geen verhaal van één enkele politieke partij, maar van de hele samenleving. Daarom vragen we de gemeenteraadsleden om vandaag onze grote pancarte te ondertekenen zodat ook zij die klimaatgedachte uitdragen. De pancarte zal een centrale plaats in het gemeentehuis krijgen.”

Zele zette in de vorige legislatuur al de eerste stappen om de klimaatverandering tegen te gaan, maar de komende jaren zullen we een versnelling hoger moeten schakelen. “Zo zal er de komende jaren werk gemaakt worden van energiezuinigere gemeentegebouwen, groene oases, het stimuleren van mobiliteit te voet en met de fiets, het inzetten van elektrische wagens in het gemeentelijk wagenpark, het beschikbaar stellen van deelwagens in de gemeente, het verder uitrollen van publieke laadpalen en het ontharden van het openbaar domein. Tegelijk moeten we regenwater de kans geven om heel lokaal te infiltreren”, zegt de schepen nog. “We volgen de evolutie van de Vlaamse steun overigens verder op. Als gemeenten een extra inspanning moeten leveren zal de Vlaamse Overheid ook substantiële en structurele steun moeten blijven geven.”

Foto (c) Pexels.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)