Gemeente Zele legt voor het derde jaar op rij gezonde financiën voor

Op de gemeenteraad stelde de gemeente het aangepast meerjarenplan voor. Dat omvat alle uitgaven van 2020 tot 2025. Voor het derde jaar op rij stonden alle lichten op groen en zijn de gemeentefinanciën in evenwicht.

De gemeentefinanciën zijn in evenwicht en zijn gezond wanneer er voldaan wordt aan twee voorwaarden. Het beschikbaar budgettair resultaat (= wat er op de rekening staat) moet over alle jaren positief zijn en de autofinancieringsmarge (= wat er rest wanneer alle uitgaven zijn betaald, alle inkomsten zijn geïnd en de aflossingen van de leningen van dat jaar zijn betaald) moet op het einde van het meerjarenplan (2025) positief zijn. “We voldoen aan alle voorwaarden om de gemeentefinanciën gezond te verklaren,” weet Thomas Bauwens (CD&V), schepen van Financiën. “We konden de financiële tegenslagen voldoende incasseren door een voorzichtig financieel beleid van de voorbije twee jaren. Door de verlaging van het dividend van Fluvius moesten we een klap van bruto 1,5 milioen euro zien goed te maken. De Vlaamse regering besliste om bepaalde kosten uit de energiefactuur aan de burgers te halen wat ervoor zorgde dat die kost bij de gemeenten terecht kwam. Onrechtstreeks blijven het dus diezelfde burgers die de rekening betalen, alleen zien ze het niet meer op hun energiefactuur. Spijtig genoeg is het niet de eerste keer dat de Vlaamse regering verantwoordelijkheden doorschuift naar de gemeenten zonder daar financiële middelen tegenover te stellen. De rekening werd wel een beetje gemilderd omdat diezelfde Vlaamse regering ongeveer voor 500.000 euro subsidie uitkeert om het verlies te milderen, maar dat loopt maar tot 2025. Nadien moeten de gemeenten de middelen elders zoeken.”

“Het zwaartepunt van de investeringen ligt vooral in het komende jaar, 2022, en in 2023. Dan starten er tal van werven op zoals de nieuwe kleuterschool, de omgevingsaanleg van De Wiek en de Klodde, de nieuwe brandweerkazerne en de uitbreiding van de politie en het gemeentehuis, bovenop de investeringen in betere wegen, voetpaden, fietspaden en veiligere schoolomgevingen. De komende twee jaar zal er dus heel wat verandering te zien zijn. Zelfs met die investeringen blijven de gemeentefinanciën gezond op het einde van de legislatuur,” besluit Bauwens.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)