Gemeente schrijft concessie uit voor twee horecazaken

Het gemeentebestuur van Hamme organiseert een openbare aanbesteding voor de uitbating van twee horecazaken – verbonden aan de nieuwe gebouwen voor gemeentelijke academie en bibliotheek – één uitbater door middel van een concessieovereenkomst.

“Het kohier met lasten en voorwaarden ligt ter inzage en is te bekomen op de burelen van afdeling Vergunningen, Marktplein 1, 9220 Hamme iedere werkdag na een online afspraak of is op te vragen via mail”, klinkt het. De inschrijvingen worden bij aangetekend schrijven – in een dubbel gesloten omslag met op de binnenste enveloppe geschreven – “inschrijving concessie horeca-zaken Marktplein” – gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dienen uiterlijk toe te komen op 17 oktober 2021.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)