Het lokaal bestuur Wichelen is dringend op zoek naar een tijdelijke ploegbaas voor een langdurige vervanging (3 à 6 maand).

“Er wordt van jou verwacht van de kandidaat dat hij of zij de technische dienst kan aansturen (opmaak wekelijkse planning en opvolging hiervan), vlot kan omgaan met medewerkers zowel in de administratie als de uitvoerende technische dienst, een brug vormt tussen de burger en technische dienst/administratie, beschikt over een ruime technische bagage, in staat is om kleine projecten in eigen beheer te plannen en ervoor te zorgen dat de mensen en het nodige materieel tijdig aanwezig zijn op de plek van uitvoering en houder is van een diploma van minstens hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma.”

Online solliciteren kan tot en met 16 mei 2021: https://www.jobsolutions.be/register/8088. De verkorte selectieprocedure bestaat uit een selectiegesprek en desgevallend aangevuld met een selectieproef.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)