Gemeente krijgt inhoudelijk akkoord op kasteeldossier

Gemeente Berlare krijgt toelating van Agentschap Onroerend Erfgoed voor de verdere uitwerking van het kasteelproject na inhoudelijke goedkeuring van het herbestemmings- en restauratiedossier.

In 2008 kocht gemeente Berlare het kasteeldomein in het centrum van de gemeente. Na investeringen in een nieuwe omheining en in de restauratie van de toegangspoorten, werd de voorbije jaren het dossier voor de herbestemming en restauratie van de gebouwen grondig voorbereid. Hiervoor werd op 9 december 2020 bij Agentschap Onroerend Erfgoed een herbestemmings- en restauratiedossier ingediend. Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft gemeente Berlare nu bij uitzondering toelating om te starten met het kasteelproject vóór toekenning van de erfgoedpremie. Burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD): “Ons dossier werd door het agentschap inhoudelijk goedgekeurd waardoor het kasteeldossier in een volgende fase is aanbeland en we mogen starten met het project.”

Het voorziene subsidiebedrag werd voorlopig vastgesteld op 3.054.734,96 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kan de gemeente Berlare momenteel nog geen concrete garanties bieden over de exacte timing waarbinnen de minister de erfgoedpremie voor dit dossier zal toekennen. “De plannen voor de herbestemming en restauratie van de gebouwen kunnen wel al verder in detail uitgewerkt worden om de uiteindelijke bouwvergunning aan te vragen”, legt burgemeester Gabriëls verder uit. “In die plannen krijgen de gebouwen een overwegend administratieve en ceremoniële invulling waar ook inwoners van zullen kunnen meegenieten.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)