Geen verstrenging of versoepeling van coronamaatregelen

Op donderdag 17 december kwam de Veiligheidscel naar tweewekelijkse gewoonte samen om de evolutie van de coronacijfers te evalueren. Twee weken geleden kon de vergadering nog met tevredenheid vaststellen dat de cijfers de goede kant uitgingen, maar de voorbije 2 weken is het aantal besmettingen gestegen, parallel met de algemene trend in het land:

  • 51 nieuwe besmettingen in week 50 (7-13/12) tegenover 22 in week 48
  • 33 in week 51 (14-17/12)

In de leeftijdscategorie -13-jarigen is een lichte stijging merkbaar. Eén huisarts is non-actief.

Woonzorgcentra

In woonzorgcentrum ’t Blauwhof in Steendorp - dat lang van besmettingen gespaard bleef - testten de voorbije 2 weken 17 bewoners van het gelijkvloers en 2 personeelsleden positief.

In wzc De Reiger zijn er geen nieuwe besmettingen, wzc Huize Vincent (Tielrode) is nog steeds besmettingsvrij.

In het Passantenhuis (Oeverstraat), het dagverblijf voor personen die gekoesterd worden door mantelzorgers, zijn sinds de uitbraak van de tweede golf geen besmettingen vastgesteld.

Onderwijs

Vanuit het vrij onderwijs werden 4 besmettingen bij leerlingen geregistreerd, o.a. 2 in het 2de leerjaar van basisschool Velle. De scholen van het Gemeenschapsonderwijs noteerden in totaal 4 leerlingen met hoogrisicocontact en negatieve test, die nog in quarantaine zitten.

Politie

De Lokale Politie stelde de voorbije 2 weken ca. 70 PV’s op voor coronagerelateerde overtredingen. Zij stelt vast dat gerichte acties resultaten opleveren en het politiepersoneel motiveren om vol te houden.

Zij zal op 24 en 31 december extra ploegen inzetten om toezicht te houden op de naleving van de maatregelen!

Maatregelen

Door de stijging van het aantal positief geteste personen t.o.v. 2 weken geleden, adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse niet te versoepelen en niet te verstrengen.

Sinds 11 december worden activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar opnieuw toegelaten volgens de normen van de federale regering.

Eerstvolgende Veiligheidscel: 7 januari.

Kerstboodschap

Het Lokaal Bestuur en alle in de Veiligheidscel vertegenwoordigde partijen verwachten dat tijdens de komende feestdagen veel mensen in de verleiding zullen komen om Kerst en Oudejaar met familie of vrienden te vieren. Elkaar een goede gezondheid wensen voor het nieuwe jaar… het is zo vanzelfsprekend en traditie. Maar dit jaar hangt nu net die ‘goede gezondheid’ af van het gedrag en de goede wil van ieder van ons… de goede wil om de regels te respecteren en vol te houden.

Daarom roept het bestuur op om de verleiding te weerstaan en de feestdagen met de eigen bubbel te vieren.

Het Lokaal Bestuur wenst iedereen FIJNE FEESTDAGEN en een GELUKKIG EN GEZOND 2021!

WARME KERSTBOODSCHAP

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

Wees een lichtpuntje voor de ander.

Breng jouw ‘hart’ voor de zorgsector in beeld.

Respecteer de coronamaatregelen en red mensenlevens.

Draag bij tot de gezondheid van je medemens…

een mooier kerstgeschenk is er niet!

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )