Geen fusie tussen Buggenhout en Dendermonde

De fusiegesprekken tussen Buggenhout en Dendermonde zijn gestopt. De stad en de gemeente gaan dus niet samen.

“De geruchten aangaande een fusie Dendermonde-Buggenhout, die door sommige oppositiepartijen via de sociale media en de kranten werden verspreid zijn compleet van de pot gerukt, inhoudsloos en gebaseerd op veronderstellingen en leugens”, zegt Jonathan Van Dooren. “Op 10 juni stelde Dendermonds burgemeester Piet Buyse zijn voorstel tot fusie voor aan de voltallige Buggenhoutse CD&V-fractie. Een voorafgaande studie, gemaakt door Dendermonde,  wees uit dat Buggenhout en Dendermonde geschikte partners zouden kunnen  zijn bij een eventuele schaalvergroting. Er werd met interesse geluisterd naar het Dendermondse voorstel, maar de Buggenhoutse CD&V-fractie acht momenteel de tijd onvoldoende rijp om over te gaan tot een vrijwillige fusie. Er komt dus geen fusie.”

Ook de oppositiepartijen laten van zich horen. “Los van het politieke theater dat wordt opgevoerd is er immers maar één ding van belang: “Wat is de beste beslissing voor de inwoners van Buggenhout?” N-VA pleitte dan ook van bij aanvang voor een fundamenteel debat in de gemeenteraadscommissie. Het blijft noodzakelijk om te onderzoeken of onze gemeente nog kan tegemoet komen aan alle behoeften van de bevolking. Op geen enkel moment werden er echter argumenten gegeven waarom een fusie voor Buggenhout een goede zaak zou zijn. Dat de bestuurskracht van onze gemeente te beperkt zou zijn, wordt op geen enkele manier aangetoond. Toen N-VA 2,5 jaar geleden nog deel uitmaakte van het bestuur en een enorme schuldafbouw doorvoerde, was hier in elk geval nog geen sprake van”, volgens fractieleider Wim Mommaers (N-VA). “Het is duidelijk dat voor dit dossier bij onze bevolking geen draagvlak bestaat. In deze omstandigheden is een fusie voor N-VA dan ook nooit aan de orde geweest. Wij hebben geen volksraadpleging nodig om dat te weten.”

Het Vlaams Belang reageert uitermate tevreden en zelfs opgelucht dat de fusieplannen definitief worden opgeborgen. “Het zou sowieso geen probleem geweest zijn om drieduizend handtekeningen te verzamelen om een referendum over de fusie af te dwingen. Er werd ons zelfs hulp van over de partijpolitieke grenzen heen aangeboden”, zegt Steven Creyelman (Vlaams Belang). “CD&V heeft nu alleen versneld de stekker uit de fusieplannen getrokken omdat ze heel goed beseften dat dit een electorale afstraffing ging worden. Dat het Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van mei de kat de bel aanbond, heeft ervoor gezorgd dat de achterkamertjespolitiek tijdig kon worden gestopt. We zijn bijzonder gelukkig met de massale steun die we mochten ervaren om dit alles tot een goed einde te brengen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)