Gebouwenbeheer loopt mank volgens Open VLD

Oppositiepartij Open VLD lichtte het gebouwenbeheer van de stad Dendermonde door en daar bleken her en der serieuze lacunes in te zitten. “Begin 2020 werd het college een rapport van een onafhankelijke doorlichting van het gebouwenbeheer bezorgd. Daarin werd onomwonden gesteld dat de sturing en de controle van de organisatie “eerder zwak” is”, verduidelijkt Laurens Hofman.

In navolging van de audit werd voor een 40-tal gebouwen, in eigendom van de stad, een conditiemeting uitgevoerd door Freestone. “Voor een 14-tal gebouwen is de staat zodanig verslechterd dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is”, volgens Laurens Hofman (Open VLD). “Het gaat hierbij onder meer om het Vleeshuismuseum, het sociaal huis, JH de Snuffel, De Vliet en ja zelfs scholen en IBO’s zoals kleuterschool en lagere school De Schakel, basisschool De Klinker en IBO De Mickeys in Schoonaarde. De studie stelt dat de panden relatief oud zijn. Men spreekt over een slechte staat van het onderhoud én de beperkte mogelijkheden tot herstel. Tot 2039 schat deze studie – voor slechts een deel van het patrimonium in – dat goed 45 miljoen EUR nodig is.”

Opvallend is dat de grootste uitgaven pas aanvang zouden nemen in 2024. “Het volgende college mag het puin ruimen? Het diensthoofd gebouwen zegt onomwonden dat er te weinig budget beschikbaar is in de meerjarenplanning, om de gebouwen in een normale conditie te brengen / houden, laat staan energetisch te verbeteren. Haar conclusie: aan de huidige tendensen met een te laag beschikbaar budget en een realisatiegraad van 57%, wordt een achteruitgang van het gebouwenpatrimonium in de hand gewerkt.”

Ook met de elektriciteitskeuringen is iets mis concludeert Hofman. “Op niveau van de laagspanning zijn 47 op 65 (72%) installaties niet conform of tijdig herkeurd! Inzake hoogspanning gaat het zelfs om 9 op 12 (75%) installaties. Het is onthutsend om vast te stellen dat er gebouwen zijn met tientallen inbreuken. Het stoot vooral tegen de borst dat de veiligheid binnen gebouwen waar kwetsbare personen komen of zelfs wonen niet gegarandeerd is. Zo kennen bv. de kunstacademie, WZC Aymonshof, LDC Zilverpand, WZC Hof ter Boonwijk, kleuter- en basisschool De Schakel en de Boonwijkschool allen meer dan 10 inbreuken. In de Boonwijkschool vermeldt het verslag zelfs dat er brandsporen te zien zijn! In de IBO te Grembergen is de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking onvoldoende. Binnen het politiegebouw is er gevaar voor overbelasting en onvoldoende bescherming tegen kortsluiting. Op basis van rapporten van onafhankelijke deskundigen kunnen we niet anders dan besluiten dat het gebouwenbeheer mank loopt. Het lintje knippen van nieuwe gebouwen is politiek allicht interessanter dan de kwaliteit en veiligheid garanderen binnen het bestaand patrimonium.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.