Een stuk fietspad op de Briel in Baasrode staat bij regenweer steevast onder water. De verharding is bovendien in steentjes, zodat het gevaarlijk is voor zij die het gebruiken. Stefaan Van Gucht peilde naar de toestand. Schepen Dierick geeft aan dat er verbetering in zicht is.

“Vorig jaar bracht ik, naar aanleiding van een incident met een fietser, reeds de toestand van een stuk van den Briel naar de gemeenteraad. Er werd door de schepen een onderzoek naar het al of niet openbaar karakter van deze strook beloofd. Ook werd er enkele putten provisorisch opgevuld maar vandaag is de situatie er zo mogelijk nog erger. Het lijkt wel of de Schelde zich verplaatst heeft. Met de fiets is er geen doorkomen meer aan. Kan er vanuit de stad enige actie ondernomen worden?”, vraagt Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang).

“Ik heb inderdaad door mijn diensten laten onderzoeken wie er eigenaar was. Het is een deel van de stad en van de Waterweg. We hebben samen beslist om alles te fatsoeneren. De Waterweg heeft een afwatering voorzien, en deze is gecontroleerd met een camera. Wij hebben een aannemer aangesteld om herstelwerken uit te voeren. Alles zal afgegraven worden. Als de originele kasseien nog te behouden of te hergebruiken zijn, dan gaan we de kasseiverharding behouden. Als dat niet zo is, dan gaat alles geasfalteerd worden”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). Ondertussen is de aannemer volop aan de slag.

Foto (c) Stefaan Van Gucht.

(bron: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)