De grondige renovatiewerken aan de Scheldebrug in Dendermonde zijn al een tijdje bezig. Het wegdek, leuningen en veiligheidsstootbanden worden vernieuwd. Fietsersbond Dendermonde vraagt om tegelijk ook het fietspad komend van Grembergen naar Dendermonde te verbreden. “Hiervoor is er voldoende plaats door het innemen van een niet gebruikte parkeerstrook met een breedte van 3m naast het huidige fietspad”, klinkt het.

“Het fietspad aan de kant van Dendermonde centrum is beneden de brug aan het kruispunt Mechelse Poort amper 1,20 meter breed. Boven op de brug is er voor gemengd verkeer van voetgangers en fietsers samen een breedte van 2,45m beschikbaar”, zegt Pier Tielens. “Dit fietspad druk gebruikt door schoolkinderen maar ook door fietstoeristen. Een voldoende breed fietspad is niet alleen nodig voor de menging van voetgangers en fietsers in één richting.”

De Fietsersbond vraagt bovendien een verbreding tot een tweerichtingsfietspad met het oog op de latere herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort. “We stellen voor om een niet gebruikte parkeerstrook in te nemen met een breedte van 3 meter en die naast het huidige voet- en fietspad ligt. Er dient dan een veiligheidsstootband aangelegd tussen de rijstroken en het nieuwe fietspad. Naar de verkeerslichten toe kunnen de 4 rijstroken verminderd worden tot drie. De 2 stroken rechtdoor richting Leopoldlaan versmallen toch direct naar één rijstrook. Een tweerichtingsfietspad op de Scheldebrug kant centrum was voorzien in het kader van de herinrichting Mechelse Poort. Bij een overlegvergadering in 2015 werd dit beslist in aanwezigheid van de Fietsersbond. Tot zijn verbazing stelt de Fietsersbond vast dat deze beslissing werd teruggedraaid vlak voor het openbaar onderzoek in december 2020 over de aanpak van de Mechelse Poort. In het dossier zelf dat ter inzage lag, was deze wijziging niet eens vermeld.”

De fietsvereniging tilt hier zwaar aan omdat de kwaliteitsadviseur een gunstig advies gaf over de plannen onder voorwaarde van een tweerichtingsfietspad op de brug. “Daardoor zouden fietsers en voetgangers geen grote omweg moeten maken met een tunnel onder de brug van de ene kant naar de andere kant. Daardoor kan ook de sociaal onveilige omgeving vermeden worden in de aanloopstroken naar de tunnel te midden van een bosgebied aan de Schelde bij avond en ‘s nachts. De renovatie van de Scheldebrug geeft de mogelijkheid om door inname van een parkeerstrook een bestaand fietspad te verbreden. Bovendien kan zo een tweerichtingsfietspad worden gerealiseerd zoals voorzien is met de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort. Dit dubbelrichtingsfietspad kan verkeersveilig aangelegd worden door het bij het kruispunt met de Steenweg van Grembergen verhoogd te laten doorlopen en met kleur te accentueren”, zegt Pier Tielens nog.

Foto’s (c) Fietsersbond Dendermonde.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)