De Dendermondse afdeling van de Fietsersbond is tevreden over het autoluw maken van een deel van de Oude Vest.

“Alvast op het deel van de Oude Vest tussen de Lindanusstraat en de Brusselsestraat wordt er terug een aangenaam woon-, wandel- en winkelklimaat geschapen”, zegt Pier Tielens van de Fietsersbond. “Het kan een mooi stukje Dendermonde worden, waar bewoners en bezoekers op hun gemakje kunnen terrassen en flaneren. Elke verandering vergt aanpassing, maar wij geloven dat in een prettigere omgeving de handel er enkel wel bij zal varen.”

De Fietsersbond blijft het dossier verder opvolgen en hoopt dat het stuk Oude Vest tussen Leopoldlaan en Lindanusstraat fietsveiliger wordt ingericht. “De lange fietsoversteekplaats, de loskade voor de Albert Heijn en het brede kruispunt zijn echte fietsknelpunten, die bij de herinrichting aangepakt kunnen worden.  Ook zou een degelijk parkeerplan met duidelijke signalisatie veel overbodig zoekverkeer in de omliggende straten vermijden. Hoe dan ook, voor ons is samen met de invoering van de zone 30 in het centrum, deze beslissing een volgende belangrijke fase naar een evenwichtige verdeling van de stedelijke ruimte. Gedurende decennia werd in Dendermonde meer en meer openbare ruimte opgeofferd ten voordele van het dominant gebruik van de auto.  Dit is een logische en eigentijdse stap voorwaarts. De schaarse ruimte wordt terugbezorgd aan bewoner, bezoeker en natuur en kwalitatief ingericht. We hopen dan ook dat het stadsbestuur dit plan aangrijpt als start om het hele centrum volgens dezelfde optiek in te richten.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)