Fietsersbond Dendermonde eist drastische verhoging fietsbudget

Bij de start van het nieuwe schooljaar bekeek de Fietsersbond de situatie van de fietsonveiligheid in Dendermonde aan de hand van de schoolroutekaart uit 2018. “De stad zou deze kaart gebruiken om 16 knelpunten op de schoolroutes aan te pakken. Net zoals vorig jaar stelt de Fietsersbond vast dat op het terrein de meeste verkeersonveilige plekken onveranderd bleven. De schoolroutes zijn nochtans zeer belangrijk voor de jonge fietsers. De verantwoordelijkheid voor ongevallen wordt nu teveel naar de fietser verschoven die maar meer moet opletten”, vindt Pier Tielens, voorzitter van de Dendermondse afdeling van de Fietsersbond.

“De resultaten van dit beleid worden weerspiegeld in het aantal fietsongevallen. Dat stijgt in Dendermonde opnieuw en het maakt officieel de helft uit van alle verkeersongevallen. In elke bevraging over de fietsveiligheid scoort onze stad veel slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Volgens de recente stadsmonitor telt Dendermonde dubbel zoveel zwaargewonde fietsers. Dit maakt dat we bij de meest fietsonveilige steden van Vlaanderen behoren. Deze slechte ongevallencijfers mogen geen reden zijn om toch de auto te kiezen voor het woon-schoolverkeer. Als de reactie daarop is om de schoolkinderen toch maar met de auto te brengen, wordt het alleen maar nog onveiliger op de weg”, zegt Pier Tielens. In Dendermonde spreekt de Fietsersbond van een historische achterstand op gebied van veilig en comfortabel fietsen. “De mobiliteitsambtenaren van de stad zijn overbevraagd, doen wat ze kunnen maar zijn onderbemand. Een stevige inhaaloperatie vereist een veel groter budget en meer personeelsuren. Met dit trage tempo van aanpak zal het nog eens jaren duren eer we in een aanvaardbare veilige fietsomgeving fietsen.”

“Het stadsbestuur neemt enkel beperkte maatregelen, maar van een echt doorgedreven fietsactieplan voor de volgende jaren is er weinig sprake. Een miljoenenbudget is voorzien voor boven- en ondergrondse parkings (bibliotheek, Mechelse Poort, Hof van Saeys), maar niet voor een ingrijpende aanpak van de fietsinfrastructuur. Positieve initiatieven zoals de zone 30 in het centrum, enkele fietsstraten, fietssuggestiestroken en een aanpak van verschillende schoolomgeving (Baasrode, ’t Sas en Boonwijk) zijn prima maar ruim onvoldoende.” Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) beseft dat er wat moet gebeuren, maar haalt aan dat er al heel wat is gebeurd. “Ik daag iedereen uit om na te gaan welke diverse maatregelen wij reeds genomen hebben en in uitvoering zijn op het grondgebied van onze stad om fietsveiligheid te verbeteren”, zegt hij. “Er blijft achterstand maar onze dienst Mobiliteit is daar volop mee bezig, en er zijn al redelijk wat realisaties. Een ruim deel van de gevaarlijke punten zijn vaak aan of op gewestwegen waar we afhankelijk zijn van het Gewest, maar ik geef mee dat zowel AWV en MOW (Vlaams Gewest) hun best doen om ze samen met ons aan te pakken.”

“Toch vind ik de Fietsersbond Dendermonde en haar voorzitter niet consequent en zelfs cynisch : hét gevaarlijkste punt van onze stad is het kruispunt Mechelse Poort. Daar zijn concrete plannen en de vergunning afgeleverd, net om de veiligheid van – zeker scholieren – fietsers te verbeteren. Dat kruispunt is nu echt een zwart punt. Laat het net de Fietsersbond Dendermonde zijn die klacht neerlegt tegen dit mooi project ….langs de ene kant iedereen de les lezen, langs de andere kant broodnodige projecten tegenhouden, dat mag de voorzitter dan eens uitleggen aan de ouders en de bevolking. Ik roep de Fietsersbond Dendermonde op om minder dogmatisch en meer constructief te werken.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)