Extra coronamaatregelen voor kinderen van het basisonderwijs

Naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen bij kinderen van het basisonderwijs neemt de stad extra maatregelen. Zo schakelen onder meer alle Dendermondse basisscholen over op code rood en moeten alle verenigingen en clubs hun fysieke activiteiten verplicht stopzetten voor -13-jarigen.

Waarom nemen we deze beslissingen?

 • Het aantal coronabesmettingen in Dendermonde stijgt pijlsnel. De incidentiewaarde bedraagt 388. Dat zijn de besmettingen verrekend per ‪100.000‬ inwoners, gespreid over 7 dagen. Hiermee overstijgen we ruim de drempelwaarde van 20. Midden januari was de incidentiewaarde nog 43.
 • De laatste 7 dagen zijn er 178 besmettingen bijgekomen. Dit cijfer stijgt elke dag. Ten opzichte van vorige week is dit een verdubbeling, ten opzichte van midden januari is dit zelfs een verachtvoudiging.
 • We zien dat vooral het aantal besmettingen in het basisonderwijs elke dag sterk stijgt. Vorige week telden we 3 besmettingen bij kinderen tot en met 12 jaar. Op dinsdag 2 februari zijn dat er 55. Van het totaal aantal coronabesmettingen wordt 1 op 3 vastgesteld bij kinderen uit het basisonderwijs.
 • Er zijn op verschillende scholen al klassen in quarantaine gezet. De VLEK-school in Grembergen werd uit voorzorg al gesloten. Het is intussen ook duidelijk dat de meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus circuleert. Typisch voor deze variant is een brede en snelle verspreiding.
 • Uit de testresultaten (o.a. van de VLEK-school) zien we dat kinderen die positief testen vaak geen of weinig symptomen vertonen.
 • Hoe minder sociale contacten er zijn, hoe meer kans we hebben om de snelle verspreiding van het virus af te remmen en het aantal besmettingen te doen dalen.

Welke extra maatregelen nemen we?

Deze maatregelen werden genomen in absolute consensus in een netoverschrijdend overleg dat plaatsvond op dinsdagavond 2 februari met alle onderwijs- en CLB-actoren, de veiligheidscel van Dendermonde, de provinciegouverneur, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Eerstelijnszone Dender.

1. Dendermondse basisstationcholen schakelen over op code rood

Alle Dendermondse basisscholen schakelen ten laatste op donderdag 4 februari over op code rood.

Overschakeling van de huidige code oranje naar code rood zorgt voor volgende aanpassingen aan de schoolwerking:

 • Extra-murosactiviteiten van de school zijn niet toegelaten. Dit betekent dat ook schoolzwemmen in zwembad Olympos niet toegelaten is voor kinderen uit het basisonderwijs. Deze maatregel geldt ook voor scholen uit de buurgemeente
 • Er worden geen warme maaltijden meer geserveerd.
 • Het gebruik van niet-persoonlijk materiaal wordt beperkt tot het absolute minimum.
 • Inschrijvingen verlopen digitaal. Er zijn geen fysieke opendeurdagen, rondleidingen of infomomenten mogelijk.
 • Er wordt bijkomend gepoetst op school.

Naast het overgaan op code rood, moeten ook de huidige maatregelen strikt gerespecteerd blijven. Schoolteams dragen een mondmasker in alle situaties (ook wanneer afstand kan worden gehouden) en zijn extra alert wanneer volwassenen met elkaar in contact komen, zoals in de leraarskamer of tijdens informele situaties. Ruimtes goed ventileren blijft belangrijk. Activiteiten vinden zodra dat kan in openlucht plaats. Leerlingen krijgen in de klas en in de refter vaste plaatsen toegewezen.

2. Mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar

Naast de middelbare schoolklassen moeten ook leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in Dendermonde vanaf donderdag 4 februari (ten laatste) een mondmasker dragen in de klas en in alle binnenruimtes van de school. Buiten is het mondmasker niet verplicht en ook niet tijdens het sporten of eten. Het mondmasker, gecombineerd met het goed verluchten van de klaslokalen, moet ervoor zorgen dat het coronavirus zich moeilijker kan verspreiden. Voor het buitengewoon onderwijs gebeurt een risicoanalyse op niveau van de school en de leerlingen om op die manier te bekijken wat haalbaar en mogelijk is.

3. Verbod op georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor -13-jarigen

Alle verenigingen en clubs moeten vanaf woensdag 3 februari tot en met vrijdag 12 februari hun activiteiten verplicht stopzetten voor -13-jarigen. Dat betekent dat fysieke samenkomsten van verenigingen en clubs (jeugd, cultuur, sport …) volledig verboden zijn, zowel binnen als buiten. De huidige maatregelen voor jongeren van 13 tot 18 jaar blijven behouden (geboren in ‪2007-2002‬). Binnen deze groep zijn er quasi geen besmettingen, waardoor clubs en verenigingen hun werking voor deze groep kunnen verderzetten, met respect voor de coronamaatregelen zoals vastgelegd door de Vlaamse en federale overheid.

4. Stedelijke academies schakelen over op afstandsonderwijs voor -13-jarigen

De KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) en de SAMWD (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans) schakelen voor -13-jarigen over op afstandsonderwijs. We kiezen er bewust voor om voor de stedelijke academies dezelfde maatregelen als voor het verenigingsleven te hanteren.

VLEK-school Grembergen wordt volledig getest en verlengt sluiting tot en met vrijdag 12 februari

Op donderdag 28 januari werd beslist de VLEK-school in Grembergen te sluiten vanaf vrijdag 29 januari. Aanleiding toen waren voornamelijk een heel aantal medewerkers die in isolatie of quarantaine moesten, wat zorgde voor een capaciteitsprobleem. Aanvullend werden leerlingen uit een aantal klassen bijkomend uit voorzorg in quarantaine geplaatst, in afwachting van collectieve testing van deze klassen. Deze beslissing werd genomen in die klassen waar minstens twee leerlingen en/of de klasleerkracht positief hadden getest.

Uit de testresultaten bleek dat heel wat kinderen en leerkrachten bijkomend positief testten. Opvallend daarbij is vooral de vaststelling dat bij deze leerlingen en leerkrachten weinig tot geen ziektesymptomen werden vastgesteld, ook niet tot op vandaag, enkele dagen na de positieve test. Deze nauwgezette opvolging, gevolgd door preventieve quarantaine en collectieve testing van nog een aantal extra klassen, komen we op dit moment tot een totaal aantal van 19 medewerkers (leerkrachten en begeleidend personeel) en 66 kinderen (kleuter en lager onderwijs) die positief hebben getest.

Testresultaten die mogelijks wezen op de Britse variant werden verder onderzocht. Deze verdere analyse vraagt enkele extra dagen. Vandaag kunnen we stellen dat het duidelijk is dat de Britse variant van het coronavirus ook in deze school circuleert. Typisch voor deze variant is een brede en snelle verspreiding, met niet noodzakelijk heel ernstige symptomen.

Uitgaande van deze resultaten die duiden op een brede verspreiding binnen de schoolgemeenschap werd vandaag beslist om ‘schoolbreed’ te testen de komende dagen. Dit betekent dat we de leerlingen en leerkrachten die nog niet getest werden, ook nog gaan testen. Op die manier bekomen we een totaalbeeld van de hele school en kunnen ook de correcte maatregelen op individueel niveau worden genomen. Dit gaat van uitzitten van quarantaine bij negatief geteste personen tot isolatie bij positief geteste personen. Bij deze laatste groep volgt ook quarantaine voor de gezinsleden (als hoogrisicocontacten).

Wij weten dat dit een ernstige impact heeft op de kinderen (zowel het testen als de quarantaine) en op de gezinssituatie. Het is echter net deze nauwgezette opvolging en kordate aanpak die ons dit resultaat heeft getoond. En die resultaten en de bijhorende maatregelen zijn essentieel om de verdere verspreiding binnen de betrokken gezinnen, maar ook ruimer bij de burgers in onze stad in te dijken en deze besmettingsgolf te overwinnen.

Gezien de vele besmettingen die werden vastgesteld bij zowel leerkrachten als leerlingen, werd tot slot ook beslist om de school dicht te houden tot aan de krokusvakantie. Positief geteste personen moeten immers hun isolatie- en genezingsperiode doorlopen om opnieuw te kunnen hervatten. Dit maakt dat een heropstart van het fysieke schoolgebeuren jammer genoeg uitgesloten is voor de krokusvakantie. Uiteraard zal het schoolteam alles in het werk stellen om afstandsonderwijs te voorzien en de kinderen daarin maximaal te ondersteunen en begeleiden.

Wij willen alle betrokkenen danken voor het begrip dat de voorbije dagen werd getoond en waar we ook de komende periode op rekenen.

Blijvende opvolging

Deze maatregelen gelden al zeker tot aan de krokusvakantie en zijn afhankelijk van de evolutie van het aantal coronabesmettingen. Via deze extra maatregelen hopen we ervoor te zorgen dat de basisscholen maximaal kunnen openblijven. We legden dezelfde lijn vast voor alle Dendermondse basisscholen, zodat deze situatie op alle scholen gelijksgezind en uniform wordt aangepakt. We evalueren dagelijks. Er blijft nauw overleg tussen de scholen, eerstelijnszone Dender, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), medische experten, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het lokaal bestuur … om bij verontrustende signalen snel over te kunnen gaan tot testen en contactopsporing.

Gezamenlijke inspanning om het tij te doen keren!

Om de curve af te vlakken en opnieuw om te buigen, is het uiterst belangrijk dat we de coronamaatregelen blijven respecteren. Houd zo veel mogelijk afstand, vermijd nauwe contacten, was voldoende je handen, draag een mondmasker waar dat verplicht is, organiseer geen bijeenkomsten of samenscholingen en woon die ook niet bij, respecteer quarantaine en isolatie. Het respecteren van quarantaine en isolatie zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat het virus niet verder wordt verspreid. Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus. Deze isolatie duurt minstens 10 dagen. Meer info via https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/.

We begrijpen dat dit een grote inspanning vraagt, maar enkel door deze gezamenlijke inspanning, kunnen we de verdere verspreiding van het virus en het aantal coronabesmettingen afremmen. We blijven rekenen op de solidariteit, de inspanning en de veerkracht van alle Dendermondse inwoners. Volhouden is de enige manier. Samen dragen we zorg voor elkaar en kunnen we het virus vertragen. #dendermondetegencorona Samen dragen we zorg voor elkaar en kunnen we het virus vertragen. #dendermondetegencorona

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )