Erfpacht pastorie Oudegem vlot niet volgens Open VLD

Het stadsbestuur wil de pastorie van Oudegem in erfpacht geven aan iemand die er bijvoorbeeld een horecazaak wil in starten. Een jaar geleden werd de beslissing kenbaar gemaakt, tot vandaag werd er nog niemand gevonden. En dat stoort oppositiepartij Open VLD. Die wil dat de zoektocht anders aangepakt wordt.

“Onze stad herbergt een rijk arsenaal aan bouwkundig erfgoed, één hiervan is de pastorie van Oudegem. Door jarenlange leegstand en onvoldoende investeringen was deze in verval geraakt. Vorig jaar besliste het stadsbestuur om dit monument in erfpacht te geven, aan een investeerder met passend project. Op die manier kon het gebouw gerenoveerd worden, zonder dat de financiële last bij de belastingbetaler terechtkwam”, zegt Laurens Hofman (Open VLD). “Helaas is er tot op heden nog geen kandidaat-investeerder gevonden, geïnteresseerden blijken af te haken omdat de mogelijkheden voor deze site te onduidelijk zijn.”

“De pastorie raakte in verval door onvoldoende investeringen en aandacht van de bevoegde schepencolleges. Nu hebben investeerders een duidelijk en stabiel kader nodig om deze scheve situatie te kunnen rechttrekken. Ik roep het schepencollege dan ook op om de procedure om de pastorie van Oudegem in erfpacht te geven snel bij te sturen, zodat deze erfgoedparel weer in volle glorie kan hersteld worden”.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)