Een zorgunit in de tuin sinds kort gemakkelijker

N-VA – Zele Vlakaf stelde op de gemeenteraad voor om meer ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheid om een zorgunit in de tuin te plaatsen. De regelgeving hiervoor werd recent vereenvoudigd.

Fractieleider Kim Van Cauteren licht toe: “Wie instaat voor de zorg van een hulpbehoevende heeft die persoon graag zo dicht mogelijk in de buurt. Niet iedereen heeft echter de ruimte om die persoon thuis op te vangen. Ook wil de zorgbehoevende vaak nog een zekere vorm van privacy en zelfstandig wonen behouden. Door het plaatsen van een zorgunit in de tuin kom je tegemoet aan al deze voorwaarden. Bovendien is dit een tijdelijke woning, die opnieuw moet verwijderd worden wanneer de zorgnood is verdwenen.”

De bevoegde schepen gaf volgens de oppositiepartij aan dat de gemeentediensten de mogelijkheid van een zorgunit al bespraken wanneer een inwoner komt informeren wat er mogelijk is. “Zorgwonen is niet nieuw. De optie om iemand te laten inwonen of een tijdelijke unit bij je huis te plaatsen was al langer mogelijk. Maar sinds kort is het mogelijk zonder dat er een bouwvergunning voor nodig is. Een gewone melding is voldoende maar blijft verplicht. Er moet ook geen architect meer ingeschakeld worden om de werken te coördineren. Alle informatie kan je hier terugvinden: https://www.vlaanderen.be/zorgwonen.”

Foto (c) N-VA Zele.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)