Dendermondse gemeenteraad van 8/12 samengevat


Een hoogdag voor de gemeentelijke democratie zou ieder jaar de bespreking van de begroting moeten zijn. Deze hoogdag stond gisteravond op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad. Zat de Champions League match van Club Brugge er voor iets tussen, weten we niet, maar erg veel Dendermondenaren volgden de live streaming toch niet. Procentueel kon je met het aantal volgers een Contadorke doen: 0,001% keek mee (waaronder dan nog journalisten en politiekers). Naarmate de avond vorderde bleef er daar de helft nog van over.

DE vergadering zelf startte eerst nogal verwarrend en zocht voorzitter Abbeloos nog wat zijn weg in de volgorde van te behandelen punten. Vervolgens friste Piet Buyse het collectieve geheugen op over project #9200. Hij besloot zijn traditionele powerpoint met te benadrukken, dat de meerderheid ook in 2021 ‘goesting heeft om Samen Straf te Stromen’. ’t Zou er nog aan mankeren. Maar ja, na 2 jaar als CD&V constant van je coalitiepartner N-VA te moeten horen dat de vorige coalitie met CD&V toch niet alles was, zou het kunnen dat de mayonaise wat minder pakt. Om die mogelijke indruk de kop in te drukken, wordt herhaald dat ‘het schepencollege één en ondeelbaar is’. Schepen van Financiën Dieter Mannaert overliep dan een pak cijfers, waaruit bleek dat de meerjarenplanning in evenwicht is en dat er quasi geen marge meer is. Bovendien loopt de schuld per inwoner in Dendermonde, na jarenlange gestage afbouw door vorige coalities, tijdens deze legislatuur fors op. Tegen 2025 voorziet Mannaert meer dan een verdubbeling van de schuld per Dendermondenaar.

Dan was het tijd aan de fractieleiders van de meerderheid om hun licht te laten schijnen. Dat Lien Verwaeren voor CD&V en Stijn Goossens voor N-VA de loftrompet bovenhaalden, mag geen verbazing wekken. De oppositie haalde zwaarder geschut boven maar maakte klaarblijkelijk weinig indruk op de meerderheid. Buyse en Meremans hoorden geen zware kritiek, noch een zware aanval op hun beleid.

Wat hebben we dan wel geleerd? Wel onder andere:

Dat Stijn Goossens nog heel wat boterhammen zal moeten eten, vooraleer hij voor N-VA een waardige opvolger van fractieleider Walter Deygers zal zijn.

Dat er wel degelijk nogal wat projecten zijn, die door de volgende legislatuur zullen moeten behandeld, afgewerkt en betaald worden. Legislatuuroverschrijdend heet dat.

Dat de herinrichting van de Oude Vest hét paradepaardje van deze meerderheid zal moeten worden.

Dat er nog steeds geen visie is over participatie, terwijl dat net een van de 10 werven is en centraal in de beleidsvoering staat.

Dat door de coronapandemie en de maatregelen die daarover moesten genomen worden, er een prachtige samenwerking tussen alle fractieleiders bestond, dat er dus geen ‘cordon sanitaire’ bestond en dat iedereen daar zeer lovend over is.

Dat armoedebestrijding zowel van kinderen als van volwassenen zeer belangrijk is en nog belangrijker wordt. Een fenomeen, dat in Dendermonde zeker geen randverschijnsel is.

Dat de oppositie zich vragen stelt over de inkomsten rond parkeergeld. Ofwel krijgen we een uitbreiding van het betalend parkeren, ofwel verwachten ze een stijging van de parkeertarieven.

Dat de oppositie niet onder de indruk is van het beleid, dat wel in een mooie verpakking steekt, maar inhoudelijk arm is. En dat dit geen indruk maakt op de oppositie.

Dat Nele Cleemput alom geprezen wordt om haar vele werk, haar beschikbaarheid en haar participatieve aanpak. Alom moet dan vooral binnen de oppositie begrepen worden.

Dat Leen Dierick niet apprecieert, dat er geïnsinueerd wordt, dat er mogelijks een mindere relatie bestaat tussen haar en Nele Cleemput, wat nochtans geen groot publiek geheim is.

Dat er pas tegen het najaar van 2021 een woon- en bouwbeleid zal komen, waarin het risico op ‘appartementisering’ zal vermeden worden.

Dat een kampioen van de slogans en sloganeske taal vraagt om in de toekomst minder slogans en sloganeske taal te gebruiken, wat nog af te wachten valt.

Dat de parking aan de Mechelse Poort beter vanaf nu de Albert Heijn Parking zal heten, kwestie van de abonnementen niet aan de straatstenen te moeten slijten en dat het schepencollege ‘niet op de blote knietjes en met de broek op de enkels moet’ om deze ten gelde te maken (volgens Gino van der Vreken en Niels Tas).

Dat de personenbelastingen in 2021 niet verhogen.

Dat het klaarblijkelijk voor sommige schepenen belangrijk is om de partij voor wie ze opkomen op hun achtergrond te plaatsen. Wat de toegevoegde waarde daarvan is, was echter wel niet duidelijk.

Dat er op 22 december nog een bijkomende gemeenteraad wordt gepland om de opvolging van Edwin De Planter te regelen.

Dat er ook in 2021 heel wat voer voor discussie zal blijven en stof tot nabeschouwen op TROS FM.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )