Dendermonde ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad van Dendermonde besliste unaniem om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Daarmee gaat het lokaal bestuur samen met tal van andere Vlaamse steden en gemeenten een engagement aan met de Vlaamse Overheid om werk te maken van een klimaatvriendelijkere toekomst.

Door het pact te ondertekenen ontvangt het lokaal bestuur de komende tien jaar subsidies van de Vlaamse Overheid. In ruil daarvoor worden bijkomende acties ondernomen in de strijd tegen de klimaatopwarming. “Er zijn vier zogenaamde werven vooropgesteld waarbinnen wordt gestreefd naar de realisatie van enkele doelstellingen tegen 2030. Deze werven focussen op vergroening, energie-efficiënt wonen, infiltratie en opvang van water en duurzame mobiliteit”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

“De ondertekening van dit Lokaal Energie- en Klimaatpact sluit naadloos aan bij werf 8: ‘Aandacht voor het klimaat’ uit de meerjarenplanning van het lokaal bestuur. Momenteel zijn we ook volop bezig met de opmaak van een klimaatadaptieplan op maat van de stad. Daaruit zullen begin 2022 concrete acties volgen om de gevolgen van de klimaatproblematiek, zoals toenemende hitte, droogte en wateroverlast, te bufferen. Het klimaatpact vormt de ideale hefboom om die acties versneld te kunnen uitrollen zodat Dendermonde een leefbare stad blijft, ook voor de burgers van morgen.”

Foto (c) Pexels.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)