Dendermonde maakt mogelijke stappen fusietraject met Buggenhout bekend

De stad Dendermonde nodigde de gemeente Buggenhout uit om te praten over een fusie. Dat bracht de voorbije periode één en ander teweeg. Buggenhouts burgemeester Pierre Claeys pleit om – vooral via de sociale media – mekaar niet op te jutten. Bij oppositiepartij N-VA vragen ze om een open debat.

“Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regering om Vlaanderen in regio’s te verdelen en de verplichting om de verschillende sociale woonmaatschappijen te laten fusioneren naar één per gemeente, hebben we van de stad Dendermonde de vraag gekregen om een mogelijke fusie in overweging te nemen”, zegt Pierre Claeys (CD&V). “In de maand mei zijn we gesprekken aangegaan met de stad Dendermonde. Zij hebben reeds een hele tijd intern hun huiswerk gemaakt om tot een fusiewens te komen. Maar wij gaan hier niet over één nacht ijs en vooral niet als het over het welzijn en de toekomst gaat van onze gemeente, onze inwoners, onze diensten en alle medewerkers.”

De burgemeester haalt enkele bemerkingen aan. “Kunnen wij het financieel nog waarmaken bij ondersteuning van activiteiten, onderwijs, cultuur, sport, recreatie, verenigingen, patrimonium, diensten, mobiliteit en veiligheid van toepassing. Ook onze sociale verantwoordelijkheid, met ouderenzorg, kinderopvang, hulpbehoevenden en zij die het financieel niet gemakkelijk hebben is belangrijk. Volgens experts is een gemeente van de toekomst met minimum 20.000 inwoners, willen zij beantwoorden aan voornoemde verwachtingen. Het komt op ons af, maar de vraag is hoe en wanneer. Er is zelfs sprake van Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde. Op dit moment wilt Vlaanderen nog helpen bij vrijwillige fusies en dit door mogelijkheid tot schuldafbouw ter waarde van 7,3 miljoen euro euro aan te bieden. Laten we elkaar niet opjutten, maar samen denken is hier de boodschap”, zegt Pierre Claeys.

Voor Dendermonde is het duidelijk waarom Buggenhout een interessante partner is. “Buggenhout stond helemaal bovenaan de lijst. We zijn echt in staat om een mooi verhaal te schrijven”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “De volgende stap is een principieel akkoord op papier te zetten nadat eerst een ontwerp op de gemeenteraad is besproken. Dat akkoord bezorgen we aan de Vlaamse regering, die dan voor een ondersteuningspakket kan zorgen.”

Bij de Buggenhoutse oppositie pleiten ze voor een open debat op de gemeenteraad. “Door alle politieke spelletjes die hier gespeeld worden, wordt de aandacht afgeleid van wat echt telt: wat is het beste voor de inwoners van Buggenhout? Die discussie werd nog op geen enkel moment aangeraakt”, vindt Wim Mommaers (N-VA). “Aangezien de volgende gemeenteraad pas op 24 juni gepland is, vragen we dat de commissie algemene zaken zo snel mogelijk wordt bijeengeroepen om het fusiedossier ten gronde te bespreken. Dit is een openbare commissie die door alle inwoners kan gevolgd worden. Ook in Dendermonde werd dit immers voorafgaandelijk in de gemeenteraadscommissie behandeld. Enkel wanneer de burgers en de raadsleden voldoende geïnformeerd zijn, kan een juiste keuze gemaakt worden in het belang van Buggenhout.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)