De Vlaamse overheid roept op voor extra kinderopvangplaatsen

De Vlaamse overheid wil met een meerjarenprogrammatie (2020 – 2024) nieuwe plaatsen creëren in regio’s waar de nood aan kinderopvang het hoogst is. Iets meer dan 27 miljoen euro is beschikbaar voor 2.500 bijkomende plaatsen inkomenstarief (trap 2), waarvan 20 plaatsen naar Dendermonde kunnen gaan. In februari wordt er een oproep gelanceerd.

Bestaande opvanginitiatieven kunnen een dossier indienen voor uitbreiding, maar ook nieuwe organisatoren kunnen een aanvraag indienen. Een aanvrager die wil ingaan op de oproep voor bijkomende plaatsen kinderopvang met inkomenstarief, moet advies vragen aan het lokaal bestuur. Dat is als lokale adviseur immers best geplaatst om de lokale noden in beeld te brengen en op basis daarvan het lokale kinderopvanglandschap mee in te kleuren.

Er werd een beoordelingsprocedure opgesteld met een aantal criteria waarop ingediende dossiers gescoord zullen worden. De toegekende score zal, samen met de beoordeling van het Agentschap Opgroeien, bepalend zijn voor de toekenning van de beschikbare plaatsen.

De volledige procedure met bijhorende criteria is te vinden op de website van stad Dendermonde op www.dendermonde.be/uitbreidingsronde-kinderopvang.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )