De strijd tegen leegstand wordt aangebonden

Het gemeentebestuur Lebbeke wil de leegstand van gebouwen en woningen aanpakken. Daarom zullen eigenaars van meer dan 300 leegstaande panden de komende dagen een brief ontvangen waarin wordt gemeld dat hun pand is opgenomen in het leegstandsregister en waarbij ze ook de mogelijkheid krijgen om verdere inlichtingen te bezorgen aan de gemeente. Het doel is om het aantal leegstaande woningen in Lebbeke te beperken.

De gemeenteraad keurde eind 2019 het reglement op de leegstand goed. Dat reglement bepaalt dat woningen en gebouwen die langer dan 12 maanden leegstaan, opgenomen worden in het leegstandsregister. Op panden die langer dan 12 maanden opgenomen zijn, zal een eerste belasting van 1000 euro worden geheven. Als een pand langdurig blijft leegstaan, zal de belasting elk jaar stijgen tot maximaal 5000 euro na 5 jaar. Het reglement voorziet in een aantal gevallen vrijstelling van belasting, bijvoorbeeld bij grondige renovatiewerken.

Het afgelopen jaar hebben verschillende gemeentelijke diensten samengewerkt om de leegstaande woningen en panden te kunnen inventariseren.

“Het ging om een aanzienlijke oefening omdat er de afgelopen decennia geen prioriteit werd gegeven aan de bestrijding van leegstand in onze gemeente”, legt schepen van wonen Mike Torck uit. “Er ontbrak bijvoorbeeld een systematische afstemming tussen de verschillende registers. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat een woning die 10 jaar geleden werd afgebroken, toch nog op de lijst van leegstaande woningen stond.

Een eerste lijst van meer dan 990 leegstaande panden werd op die manier teruggebracht tot een gecontroleerde lijst van 313 adressen. Dat stemt overeen met 3,5% van het totaal aantal gebouwen en woongelegenheden in Lebbeke.

De eigenaars van deze panden zullen in de loop van de komende week een brief ontvangen waarin wordt gemeld dat hun pand is opgenomen in het leegstandsregister en waarbij ze de mogelijkheid krijgen om verdere inlichtingen te bezorgen aan de sociale dienst van de gemeente, bijvoorbeeld wanneer het zou gaan om een tweede verblijf in plaats van een hoofdverblijfplaats of wanneer de functie van het gebouw gewijzigd is.

“Hoe minder belastingen we via deze weg innen, hoe liever we het hebben”, aldus schepen Torck. “We hebben veel liever dat leegstaande woningen opnieuw bewoond worden.”

Er zijn goede redenen om leegstaand aan te pakken:

  • Een groter aanbod van woningen op de huur- of koopmarkt zorgt voor meer betaalbare woningen
  • Uit de bevolkingsbevraging van 2018 blijkt dat heel wat inwoners de bestrijding van leegstand verkiezen boven het aansnijden van open ruimte om aan de woningnood te voldoen
  • De bestrijding van leegstand zorgt voor een kwalitatiever straatbeeld en een groter veiligheidsgevoel

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )