Chiro Sonneveld roept op, "onze nieuwbouw wordt bedreigt door Corona"

25 jaar geleden vonden de eerste grote veranderingen plaats op het Chiroterrein en werd een nieuwe thuis gevonden in een nieuwe containerconstructie.
Hierin hebben heel wat generaties gespeeld, gelachen, feestjes gehouden, herinneringen gemaakt.
Jammer genoeg zijn deze nu zodanig versleten dat we geen 100% veiligheid meer kunnen garanderen. We moesten dus op zoek naar iets anders, conform de huidige normen.

Een nieuwbouw drong zich op. Verschillende mogelijkheden werden op tafel gelegd, onderzocht en bestudeerd. De knoop werd doorgehakt, werkgroepen werden samengesteld, plannen werden gesmeed.
Ons budget werd berekend, herberekend, nog eens nagekeken en met de nodige voorzichtigheid van enige reserve voorzien. Het was, en is nog steeds, mooi om te zien hoeveel mensen mee willen werken aan deze Chirodroom, onze Chirodroom.
Er is reeds een hele weg afgelegd om te komen tot het huidige gebouw, waar we ontzettend trots op zijn.

Jammer genoeg zijn we onderweg niet gespaard gebleven van valkuilen en tegenslagen. Zoals de regelgeving in verband met een EPB-norm, opgelegd door de overheid, omdat ons gebouw aanzien wordt als een openbaar gebouw.
Met enkel een degelijke isolatie en ramen met dubbel glas voldoen we niet. We moeten ook een zware afzuiginstallatie hebben en een groot aantal zonnepanelen of andere maatregelen nemen om ons energieverbruik te beperken.
Ook voor de brandverzekering moeten we op onze metalen constructie speciale brandwerende verf aanbrengen, die niet zomaar te vinden is in de action.

Dergelijke investeringen kosten dus aardig wat centen en onze reserves werden uitgedaagd. Desalniettemin zorgde onze creativiteit voor nieuwe acties en campagnes om ons financieel terug vooruit te duwen.

Helaas kwam toen Corona aanwaaien die alles plat legde. Vele plannen en organisaties vielen in het water en zekere inkomsten kwamen niet meer binnen, waardoor we ons allemaal de vraag stelden: EN NU?

De toekomst ziet er momenteel een pak minder rooskleurig uit.  We hebben een zware lening die moet afbetaald worden, nog gelden die moeten verzameld worden en omwille van Corona liggen alle vormen van inkomsten zo goed als stil.
Het hoeft geen betoog dat dit bij velen onder ons voor slapeloze nachten zorgt.

Wij willen echter niet bij de pakken blijven zitten en besloten om een sponsorcampagne te starten om bedrijven en particulieren om extra steun te vragen.
In het bijgevoegde boekje vindt U hier meer info over.

Dit zal in deze tijden echter niet gemakkelijk zijn.  Daarom hebben wij eveneens een crowdfunding zelf opgezet.  Deze staat op https://chirosonneveld.be/steun-ons-nieuwbouw/

Om het gebouw af te werken hebben wij nog 50.000 € nodig, of 10.000 mensen die 5€ geven.  Alstublieft laat ons niet in de steek en help ons om dit te verwezenlijken.

Samen kunnen we er werk van maken, samen geraken we ver(der)!

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )