Burgemeester Gabriëls duidt inzet op vlak van sociaal woonbeleid

Berlaarse oppositiepartijen Vooruit en Groen, die samen een kartel vormen in de gemeenteraad, kaartten aan dat er te weinig betaalbare huizen zouden zijn in Berlare. Volgens de fractie wil het gemeentebestuur enkel kapitaalkrachtige inwoners aantrekken en levert het geen inspanningen om in sociale woningen te voorzien. Burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) beklemtoont dat het bestuur zich wel degelijk inzet op het vlak van sociaal woonbeleid en dat het voldoet aan de normen die Vlaanderen oplegt.

Volgens het weekblad Trends zou Berlare op plek twee van de duurste appartementen van België staan, na Knokke, zo berichtte Vooruit-Groen. “Als je de cijfers bekijkt over een jaar, kan één luxueuzer project er inderdaad voor zorgen dat je bovenaan een lijstje belandt”, licht burgemeester Gabriëls toe. “We vergunden de afgelopen jaren echter verschillende projecten. Niet enkel appartementen aan het Donkmeer, maar ook kleinere projecten in de verschillende kernen en aantrekkelijke verkavelingen voor gezinnen.”

De burgemeester vindt nieuwbouwprojecten in de gemeente overigens een positief fenomeen: “Het verouderde patrimonium wordt op die manier permanent vernieuwd, waardoor er kwalitatievere en energiezuinigere woningen komen en leegstand amper een kans krijgt. Ook de wet van vraag en aanbod speelt een rol op de private woningmarkt, als gemeente hebben we dan ook niet alles in de hand. We willen vooral dat het hier aangenaam wonen is. Voor iedereen.” De burgemeester deelt wel de bezorgdheid dat een betaalbare woning vinden niet evident is, ook niet voor tweeverdieners. “Dat is niet alleen in Berlare zo. Ik ontken wel ten stelligste dat we de afgelopen jaren geen inspanningen zouden geleverd hebben. Vlaanderen legt normen op tegen 2025 en die kunnen we halen. Het klopt dat er een aantal sociale woningen aan vernieuwing toe zijn, maar ook die projecten zijn lopende.” Gabriëls besluit dat huurders met concrete klachten omtrent huisvesting steeds terecht kunnen bij Hulp in Woningnood, bij dienst vergunningen of bij Wonen Vlaanderen. Huurders met financiële problemen worden geholpen in het Sociaal Huis.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)