Bibliotheek introduceert De Leespil

De Leespil staat voor Partnerschap, Inspiratie en Leesplezierbeleid. Het is een initiatief dat leesplezier naar voren schuift als basis van een effectief leesbeleid, zowel op school als in de bib. Goed én graag kunnen lezen én bevordert immers de persoonlijke leerontwikkeling van kinderen en jongeren, net als hun latere maatschappelijke en culturele participatie. Lezen is cultureel, sociaal en economisch kapitaal.

“In een eerste fase lanceert de bib een bevraging bij alle leerkrachten van alle scholen. Dat is belangrijk, niet alleen om zicht te krijgen op de actuele beginsituatie, maar ook om zo het aanbod van de bib te kunnen afstemmen op de noden van scholen. Zo bouwen de bib en onderwijs samen aan een duurzaam partnerschap”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “De vragenlijst werd een heuse leesscan, met meerkeuzevragen over onder meer klas- en/of schoolbib, klasuitleen, leerkrachten als leescoach en de bib als partner. Dat laatste element is trouwens een vast criterium voor de volgende fase in het project.”

Scholen die een project rond een kwalitatieve en duurzame leesomgeving op poten zetten, kunnen hiervoor financiële ondersteuning aanvragen. “Zowel kleuter-, basis- als secundaire scholen en andere onderwijsinstellingen uit Dendermonde komen in aanmerking voor zo’n projectsubsidie. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een actief partnerschap met de bibliotheek behoort daar zeker toe. Daarnaast moet het project deel uitmaken van een leesbeleidsplan en een voortgezette leeslijn”.  Een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend via de bibliotheek. De subsidies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde, op advies van een vakkundige beoordelingscommissie.

Alle informatie over de projectsubsidie en de bevraging vind je via dendermonde.bibliotheek.be/leespil.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)