Bevraging rond mentaal welbevinden jongeren

Welke impact heeft de coronacrisis op onze jeugd en wat doet dat met het mentaal welbevinden? Die vragen vormen het uitgangspunt van de enquête van het Lokaal Overleg Drugs (LOD) en de jeugddienst van de gemeente Buggenhout.

“In het kader van vroeginterventie is het belangrijk om na te gaan waar bepaalde noden naar ondersteuning zich bevinden. Zo kan middelengebruik tijdig gedetecteerd, voorkomen of opgevolgd worden. Via een online enquête voor jongeren tussen 12 en 25 jaar trachten we een representatief beeld te krijgen”, zegt schepen van Jeugd Mieke Van Malderen (CD&V). “Dat kan natuurlijk pas als zoveel mogelijk jongeren deelnemen aan de enquête. Niet enkel vroeginterventie staat op de agenda, ook de vrijetijdsbesteding komt aan bod. Zo komen we te weten hoe Buggenhoutse jongeren hun vrije tijd invullen en hoe wij hen een fijn aanbod kunnen bieden in onze gemeente.”

De enquête is via deze link te vinden. De deadline voor het invullen is 30 juni.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)