Bestuur zet belangrijkste resultaten uit de Gemeente-Stadsmonitor voor Dendermonde op een rij

Het lokaal bestuur van Dendermonde analyseerde de bevindingen uit de Stadsmonitor. De Stadsmonitor brengt het leven in de Vlaamse steden en gemeenten in kaart aan de hand van een vragenlijst bij meer dan 150.000 Vlamingen en data uit andere Vlaamse en federale bronnen. De vragenlijst werd uitgestuurd in het najaar van 2020. Meer dan 300 cijfers samengevat in 13 thema’s (zoals onderwijs, mobiliteit, ondernemen, zorg en gezondheid en armoede) geven een inkijk in het leven in onze stad. Je raadpleegt de volledige gemeentescan hier.

“84 % van onze Dendermondse inwoners voelt zich gelukkig en 88 % woont graag in onze stad. Dat blijkt uit de laatste editie van de Gemeente-Stadsmonitor. 71 % van onze inwoners is tevreden over de digitale dienstverlening en 73 % over onze loketvoorzieningen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dit ten opzichte van 69 % en 71 % als gemiddelde binnen het Vlaams Gewest. Daarnaast voelen onze inwoners zich voldoende geïnformeerd (59 % ten opzichte van 57 % in het Vlaamse Gewest) en zijn ze tevreden over de communicatie van het lokaal bestuur (62 % ten opzichte van 56 % in het Vlaamse Gewest). Ook voelt 41 % van onze inwoners zich voldoende geconsulteerd (ten opzichte van 37 %).”

1 op 3 geeft aan vertrouwen te hebben in de lokale overheid, dit loopt gelijk met het Vlaamse gemiddelde. “Daarmee scoort de lokale overheid het beste van alle bestuursniveaus. Het belastingtarief van aanvullende personenbelasting ligt in Dendermonde iets hoger (7,8 % ten opzichte van 7 %), maar onze financiële schuld bedraagt slechts 419,34 euro per inwoner. Dat is ver onder het Vlaamse gemiddelde van 1.270,18 euro per inwoner. Het gemiddeld inkomen in onze stad ligt net boven het Vlaamse gemiddelde. Het verhoogd armoederisico ligt in onze stad dan weer iets hoger dan in de rest van het Vlaams Gewest (3,43 % ten opzichte van 2,90 %). De kansarmoede-index van Kind en Gezin ligt in Dendermonde iets lager dan in de rest van het Vlaams Gewest (13,2 % tegenover 14 %).”

Dendermondenaren zijn iets minder tevreden over de bibliotheekvoorzieningen dan gemiddeld (74 % ten opzichte van 85 % in het Vlaams Gewest) en over de culturele voorzieningen (58 % ten opzichte van 64 % in het Vlaams Gewest). “De tevredenheid over het vrijetijdsaanbod (podiumkunsten, sociaal-cultureel werk en sport) ligt hoger in vergelijking met het Vlaams Gewest. Inwoners zijn dan weer iets minder tevreden over de jongerenvoorzieningen (50 % ten opzichte van 62 %), uitgaansgelegenheden (51 % ten opzichte van 60%) en sportvoorzieningen (75 % ten opzichte van 78 %)”, zegt de burgemeester nog. “Dendermondse inwoners geven aan meer dan gemiddeld de fiets te gebruiken om zich te verplaatsen in de vrije tijd, naar het werk/school of voor korte afstanden. 32 % procent geeft aan dat men in Dendermonde veilig kan fietsen. Hiermee scoren we onder het gemiddelde van het Vlaams gewest (43 %). Ook op de aanwezigheid van voldoende fietsenstallingen (25 % ten opzichte van 31 %) en voldoende fietspaden (30 % ten opzichte van 45 %) scoren we minder dan het gemiddelde. In onze stad is 89 % van de respondenten tevreden over de onderwijsvoorzieningen ten opzichte van 88 % in Vlaanderen. Heel wat van bovenstaande aandachtspunten en thema’s zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 #project 9200.”

Beeld (c) Stad Dendermonde.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.