Bermen- en voetpadenplan: goede aanzet maar te weinig daadkracht vindt CD&V

Op de gemeenteraad stelde de Open VLD & N-VA meerderheid het nieuwe bermen- en voetpadenplan voor. De bedoeling is om een coherent beleid te voeren voor gelijkgrondse en verhoogde bermen en voetpaden op basis van een duidelijke ruimtelijke visie. Er wordt gewerkt vanuit een beleidsvisie en niet op individuele basis op vraag van de burger. “CD&V Berlare onderschrijft deze visie, maar we blijven toch op onze honger zitten wat de concrete uitwerking hiervan betreft”, zegt CD&V-voorzitter Yves Poppe.

Het plan schuift een aantal onthardingsprojecten en de aanleg van enkele nieuwe voetpaden naar voren. “Een concrete timing en budgettering ontbreken echter en de voorgestelde nieuwe voetpaden zijn toch wel heel beperkt. Met veel bombarie een voetpadenplan aankondigen, maar hier weinig concrete realisaties aan koppelen lijkt meer op aankondigingspolitiek dan op een daad van goed beleid. Waar het plan in alle talen over zwijgt, is de renovatie van de bestaande voetpaden. Op veel plaatsen in Groot-Berlare liggen de bestaande voetpaden er erbarmelijk bij. Een voetpadenplan lanceren, maar hierbij de bestaande voetpaden niet opnemen is dan ook wat ons als CD&V betreft het grootste gemis in dit plan”, zegt Poppe nog.

“Verder is het ook onbegrijpelijk dat dit voetpadenplan niet gekoppeld wordt aan de slechte staat van vele wegen op ons grondgebied en het feit dat ook onze riolering in veel straten aan renovatie toe is. Voor CD&V is het logischer dat er een totaalaanpak komt waarbij de rioleringsproblemen in de ondergrond en de wegenis + voetpaden in één keer aangepakt wordt in plaats van dit gefragmenteerd door te voeren. Als CD&V hebben wij bijkomend extra aandacht gevraagd voor de opvolging van werken door nutsmaatschappijen. Op veel plaatsen zijn de voetpaden in slechte staat door gebrekkige herstellingen na werken door nutsmaatschappijen. Een betere opvolging hiervan door het gemeentebestuur kan hier soelaas bieden”, besluit Yves Poppe.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)