Baasrode, een vergeten geschiedenis is boek van Bart De Bondt

De langverwachte boekvoorstelling van ‘Baasrode, een vergeten geschiedenis‘ heeft plaatsgevonden. Het boek vertelt het indrukwekkende verhaal van Baasrode tot 1648, toen het dorp bij de belangrijkste havens van de Nederlanden werd gerekend. Bart De Bondt schreef het.

“Het hinterland van de Baasroodse haven strekte zich in de 16de eeuw uit over de Denderstreek en West-Brabant tot en met Frans-Vlaanderen. De nabije stad Dendermonde verarmde zienderogen en diende met succes een klacht in bij Keizer Karel. Ze verkreeg eeuwigdurende privileges die de Baasroodse scheepvaart en stapel verboden. Dat belette niet dat de schippers om praktische redenen Baasrode bleven verkiezen, want het dorp lag op exact één getijde varen van Antwerpen, toen één van de belangrijkste steden ter wereld. Het rechtstreekse passagiersveer op deze handelsmetropool groeide zelfs uit tot de belangrijkste van de Zuidelijke Nederlanden”, zegt Bart De Bondt.

Van dit werk, 400 pagina’s dik met 150 afbeeldingen in kleur, zijn in voorintekening al meer dan 450 exemplaren verkocht. Het kost €35. Meer info hier.

Foto’s (c) Bart De Bondt.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)