Avia-Rudyco Cycling Team werkt samen met Hylyght

Het AviaRudyco Cycling Team heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Hylyght, een jong bedrijf datde nieuwste onderzoeksresultatenin haar platform verwerkt en samenwerkt met onderzoeksinstituten zoals de Universiteit Gent.

De club is deeerste jeugdwielerclub in België die een partnership afsluit met Hylyght.Hylyght beschikt over een platform om deontwikkeling van (jonge) sporters te meten aan de hand van allerlei testen en bouwt voort op meer dan 10 jaar ervaring als eenvoormalige spinoff van de UGent en VUB onder de naam SpartaNova. Bij het AviaRudyco Cycling Team was men op zoek naar een tool die hen zou helpen om een volgende stap te zetten in ‘biobanding’. “Dit is het indelen van atleten (renners) in gelijkwaardige groepenop basis vandebiologische leeftijdzodatatletenzichoptimaal kunnen ontwikkelen”, zegt Luc Rooms van Avia-Rudyco Cycling Team.

Op basis van een aantal testen rond evenwicht, snelheid, explosiviteit, coördinatie, kracht en lenigheid kan men nu de gegevens op het terrein heel makkelijk ingeven. De resultaten kunnen nadien ook eenvoudiggeanalyseerd worden en zelfs vergeleken met (biologische) leeftijdsgenoten. “Voor de renner zelf is het ook een nuttige tool om de eigen evolutie op te volgen.Een bijkomend
voordeel is dat de groei in kaart wordt gebrachtzodat er een voorspelling wordt gedaanoverwanneer de renner eengroeispurtzalkennen. Deintensiteit en het volume van de trainingenkan hier dan aan aangepast worden zodatblessures vermedenworden.Ookmet het oog op een keuze van een nieuwe fiets is hetzeerhandig om te weten wanneer degroeispurt van een renner zalplaatsvinden.”

Met de tool kan men bij het AviaRudyco Cycling Team nuwerkeninaangepastegroepenop basis van de biologische leeftijd, nietenkelop basis vande kalenderleeftijd.Voorde coaches is het ook een ideale tool om observaties van de trainingen af te toetsen met de data in het platform”, zegt Luc Rooms nog. “Een samenwerkingwaarinderennersduscentraal staan en diedegedifferentieerde aanpakvan het AviaRudyco Cycling Teamverder in de verf zet. Op deze manier dragen we ons steentje bij om het jeugdwielrennen verder te innoveren en de begeleidingcontinute optimaliseren.”

Foto (c) Avia-Rudyco Cycling Team.


(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.