Aanleg collector in Torrestraat en Volaardestraat

In opdracht van de Aquafin nv wordt de aanleg van een bovengemeentelijke riolering (collector) gepland in de Torrestraat en een deel van de Volaardestraat met als doel de lozingen in de Buisstraatbeek, de Haagstraatbeek en Volaardebeek te saneren. Gecombineerd met deze ondergrondse werken, wil het lokaal bestuur van Dendermonde de volledige wegeninfrastructuur aanpakken en herinrichten. Dit is een kost ten laste van het lokaal bestuur.

“Om de vuilvracht te verhogen, werd door VMM verzocht om ook een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de omliggende straten: Buisstraat, Olieslagerstraat, Smisstraat, deel Vlietbergstraat, Serwouterstraat, deel Eksterstraat, Korte Haagstraat, Eilandstraat, Hondstraat, deel Spoorwegstraat, Winningstraat en het overige deel van de Volaardestraat”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Ook hier wensen we de wegen te vernieuwen. Hiervoor zijn echter grondinnames nodig, dit vergt veel tijd en budget. Al deze werken in 1 keer uitvoeren is financieel niet haalbaar. Aangezien het een zeer omvangrijk project is, maar we toch graag aan de slag willen gaan werd door het schepencollege beslist om aan de Vlaamse Milieumaatschappij als subsidiërende instantie, een gefaseerde aanpak van het project voor te stellen.”

Bij opmaak van de voorgestelde fasering werd met verschillende aspecten rekening gehouden, onder meer met de hydraulische en ecologische impact per fase, met de huidige toestand van de wegeninfrastructuur, met het aantal te verwerven gronden per fase en met het mobiliteitsaspect. “Deze fasering is voorgesteld en besproken met VMM. Het is nu nog wachten op de definitieve goedkeuring van de Ambtelijke Commissie. Het schepencollege hoopt snel een goedkeuring te ontvangen voor de opsplitsing van het project, en heeft in afwachting hiervan de nodige budgetten voor fase 1 voorzien in het aangepaste budget van de MJP 2021-2025”. Een grove raming voor ontwerpkosten, onderzoeken, kosten voor de verplichte afkoppeling van de riolering en uitvoering van alle werken op openbaar domein ten laste van de stad Dendermonde in fase 1 bedraagt 5.500.000 EUR, waarvan een subsidie van 1.800.000 EUR kan verkregen worden. Het aandeel van Aquafin in fase 1 wordt geraamd op 2.056.088 EUR.

Info: www.dendermonde.be/werkenvolaarde

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.