700 leegstaande winkels meer in 5 jaar tijd in Oost-Vlaanderen

De leegstand in Oost-Vlaanderen blijft verontrustend snel stijgen. Het aantal leegstaande handelspanden steeg van 2078 in 2015 naar 2778 in 2020 volgens cijfers van Locatus. UNIZO Oost-Vlaanderen pleit daarom voor een winkelshift, waarbij er – naar analogie met de bouwshift – gepleit wordt voor een beleidskader rond de huidige en toekomstige winkels.

“Ter referentie, in 2010 stonden er slechts 1261 handelspanden leeg. Onze provincie spant daarmee –jammer genoeg- de kroon in Vlaanderen. In sommige gemeenten steeg de leegstand zelfs met buitengewone proporties”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. De cijfers van Locatus liegen er niet om. In alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten is de leegstand in 5 jaar tijd flink gestegen. In heel wat gevallen gaat het om een verdubbeling of zelfs verdriedubbeling. In sommige gevallen zelfs over veel meer dan dat. In kleine gemeenten zien we de evolutie van het verdwijnen van detailhandel al langer, maar ook echte winkelsteden ontspringen de dans niet.”

Dat de leegstand in de kernen blijft stijgen, heeft verschillende oorzaken volgens UNIZO. “Naast de snelgroeiende populariteit van online shoppen, is er een opmars bezig naar perifere, geïsoleerde, grootschalige shopping, al dan niet in een shoppingcomplex. Niet alleen in de grotere centra trouwens, ook in kleinere steden en gemeenten is de ‘rush’ naar de periferie aan de gang. Er is nood aan een beleidskader rond winkelen. Het retail-landschap moet grondig herdacht worden, want ons land is ‘overbewinkeld’. Een kern van een stad of gemeente moet een zone zijn waar alle bedrijvigheid die niet belastend is voor de omgeving, een plaats krijgt. Naast horeca en detailhandel moeten ook makers en diensten een plaats krijgen, maar evengoed scholen, ziekenhuizen, rusthuizen of culturele instellingen. Kortom, een bedrijvige kern.”

Om de Oost-Vlaamse steden en gemeenten bewust te maken van hun impact op de toekomst van de stads- of gemeentekern, nodigt UNIZO Oost-Vlaanderen samen met de Provincie Oost-Vlaanderen op donderdag 3 juni de Oost-Vlaamse schepenen van Economie en Ruimtelijke Ordening online uit. Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “De situatie in heel wat steden en gemeenten was al dramatisch. De opkomst van e-commerce, het vergunnen van grote winkelvloeroppervlaktes in de periferie en een wijzigend consumentengedrag, hebben ervoor gezorgd dat de leegstand historisch hoog is. En de coronacrisis heeft dit alleen maar versneld. Het is ondertussen 5 na 12. Steden en gemeenten moeten liever gisteren dan vandaag een toekomstgericht beleid ontwikkelen, samen met de ondernemerswereld, om de kernen terug te revitaliseren. Willen we onze steden en gemeenten aangenaam en leefbaar houden, is actie gekoppeld aan visie een must.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)