326.000 euro Vlaamse subsidies voor project rond wijkverbeteringscontracten

Met de oproep wijkverbeteringscontracten ondersteunt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers Vlaamse steden en gemeenten bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. De wijkverbeteringscontracten spitsen zich vooral toe op uitdagingen die de ‘lokale’ draagkracht en hefbomen overstijgen.

“De focus ligt daarbij op afgebakende wijken, met hardnekkige en onderling verweven uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op het vlak van samenleven, veiligheid, gezondheid, economie, wonen en/of infrastructurele uitdagingen. Vertrekkend vanuit de eigenheid van de wijk beoogt dit contract oplossingen via een mix van harde en zachte maatregelen. Verschillende lokale, bovenlokale en Vlaamse actoren gaan daarvoor engagementen aan”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Het lokaal bestuur Dendermonde tekende in op deze subsidieoproep met een wijkverbeteringscontract voor de wijk Bijloke (Donck-Vlotgras–Dammen). De Vlaamse Regering besliste om een subsidie van 326.000 euro voor dit project toe te kennen. “Via dit project willen we op een vernieuwende manier de wijk versterken. We pakken dit aan via de digitale tool Hoplr waarmee we mensen meer in verbinding willen stellen. Ook zetten we in op participatie door via een burgerbudget sportieve ingrepen te doen op de pleintjes, zodat die aanzetten tot sporten, bewegen en vooral ontmoeten. Tot slot kunnen we dankzij deze subsidies een buurtsportmedewerker inzetten. We zetten dus stevig in op sport als middel om de wijk te versterken. Sport heeft als voordeel dat het laagdrempelig is en mensen met diverse achtergronden bij elkaar kan brengen. We geloven in de verbindende kracht van sport en timmeren zo aan de weg naar een kansrijke buurt.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)