2 miljoen euro subsidie voor opwaardering Oude Vest

De Vlaamse Regering lanceerde in het voorjaar 2021 de subsidiecall ‘veerkrachtige steden na corona’. Daarbij wil ze steden financieel ondersteunen en bijdragen aan het versneld uitrollen van investeringsprojecten in die stadsdelen, wijken, centra of buurten, waar die investeringen het meest nodig zijn. Corona heeft op bovengenoemde plaatsen de uitdagingen meer zichtbaar gemaakt, maar corona biedt er ook nieuwe kansen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers nodigde de steden om projectsubsidieaanvragen in te dienen voor de uitbouw van nieuwe werkingen die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen de sociale, de fysieke en de economische dimensie van een bepaalde stadsdeel, wijk of buurt. Het lokaal bestuur Dendermonde stelde een subsidiehunter aan die werk maakte van diverse subsidiedossiers voor de Vlaamse relanceplannen. Voor deze specifieke oproep kwam werf 3 uit het meerjarenplan #project9200 rond de herinrichting van de Oude Vest perfect in aanmerking en met succes! Dendermonde ontvangt 2.047.314 euro subsidie voor het project.

“We zijn erg blij met de erkenning van dit belangrijke project voor de stad. De financiële ondersteuning is dan ook bijzonder welgekomen. In een periode waar kostprijzen van materialen elke dag stijgen, geeft deze subsidie ademruimte voor het project”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Na een participatief traject in 2020-2021  gaan we voor een volledige herinrichting van ons kernwinkelhart in de binnenstad. De kleinhandel moet hier alle kansen krijgen en we willen inzetten op de heropleving van de binnenstad. We willen weg evolueren van de huidige betonnen vlakte door meer groen, waterpartijen en ontmoetingsplekken te voorzien op de Oude Vest. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor fietsers en wandelaars. Tegelijkertijd zullen we evenveel aandacht besteden aan de Oude Vest als een plek waar het aantrekkelijk is om te wonen en te winkelen, alsook als onderdeel van het toeristische aanbod. Dankzij deze subsidie kunnen we onze binnenstad ook slimmer maken en inzetten op Smart City-toepassingen die de gebruiker alleen maar ten goede komen. Zo gaan we bijvoorbeeld voor dynamische parkeergeleiding of ANPR-camera’s. We blijven ook in dialoog gaan met de mensen die er wonen, werken en shoppen. Met deze subsidie kunnen we ook een tijdelijke communitymanager aanwerven.”

Foto (c) Stad Dendermonde.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)